Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/060
29. julij 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Odložite orožje"

Sporočilo, ki poziva k spoštovanju olimpijskega premirja, 8. avgust 2008

Dunaj, 29. julij (Informacijska služba ZN) - Olimpijske igre slavijo človeški duh in združujejo atlete različnih družb, kultur in nacionalnosti s skupnim ciljem odlike: teči hitreje, seči dalje in ciljati višje. Poleg omenjenega vsebujejo še zelo pomemben skriti namen, in sicer povezati človeštvo z univerzalnimi vrednotami, kot so enakost, poštenost, športni duh, tolerantnost in še posebej mir.

Omenjene vrednote predstavljajo gonilno silo olimpijskega gibanja, ki jo v sebi nosi duh športa, s katerim predstavljajo kulturo miru, napredka in človeškega dostojanstva. Našteti ideali so tudi del ustanovne listine Združenih narodov, ki stremi k človeškemu blagru, varovanju človekovih pravic ter večanju svetovnega razumevanja in sodelovanja. Združeni narodi in olimpijsko gibanje sta skupaj prava ekipa za zlato medaljo v tekmi za najvišje cilje človeštva.

Najbolj vidna in neposredna manifestacija timskega dela med Združenimi narodi in olimpijskim gibanjem je prav olimpijsko premirje, ki poziva k svetovni odpravi vseh oblik sovražnosti v času iger.

Kljub temu, da je premirje časovno omejeno, ima neomejen potencial. Ponuja namreč premor, v katerem je možno premisliti o visokih stroških, ki jih terjajo spopadi, dopuščajo možnost za nove dialoge, obenem pa je tudi neprecenljive vrednosti za trpeče prebivalstvo, ki se mu v tem obdobju lahko nudi pomoč. S tem lahko premirje svetu pokaže, da je mir mogoč, četudi v na prvi pogled še tako neukrotljivih situacijah, v kolikor le stremimo k njemu.

Na tem mestu se moramo še zavedati, da olimpijsko premirje svoj smisel doseže le v njegovem spoštovanju. Tako pozivam Mednarodni olimpijski komite in Generalno skupščino Združenih narodov, da vse tiste, ki so v vojni, pozivata k spoštovanju tega premirja. Odložite orožje, četudi le začasno, da bo človeštvo lahko zahtevalo zlato medaljo, še preden se bodo igre sploh začele.

* *** *