Sajtóközlemények

UNIS/SGSM/060
2008. július 29.

Ban Ki-moon, ENSZ Főtitkár:

"Tegyék le fegyvereiket"

2008. augusztus 8, felhívás az olimpiai béke betartására

Bécs, július 29. (ENSZ Információs Szolgálat) -- Az olimpiai játékok az emberi szellem nagyságának jelképeként az egész emberiség számára ünnepnapokat jelentenek. Ezekben a napokban a legkülönbözőbb kultúrájú, nemzetiségű és hátterű,sportolók együtt, valamennyien arra törekszenek, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak - gyorsabban fussanak, messzebbre és magasabbra törjenek. A játékok igazi érdeme azonban az, hogy egyetemes célok - az egyenlőség, a fair play, a sportszerűség, a tolerancia, és mindenek felett, a béke - érdekében egyesítik az emberiséget.

Ezek a célok, emberi értékek jelentik az olimpiai mozgalom hajtóerejét. Ez a mozgalom felhasználja a sportban rejlő lehetőséget a béke, a jólét és az emberi méltóság előmozdítására. Ugyanezeken az elveken alapul az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és annak törekvése az emberi jólét elősegítésére, az emberi jogok védelmezésére és a globális egyetértés és együttműködés javítására. Az olimpiai mozgalom és az Egyesült Nemzetek Szervezete együtt  aranyérmes csapatot alkotnak az emberiség legnagyobb becsben tartott céljaiért folytatott versenyben.

Az ENSZ és az olimpiai mozgalom csapatmunkájának leginkább látható, közvetlen megnyilvánulása az olimpiai béke elve. Ez a játékok ideje alatt világszerte a viszályok beszüntetését kéri.

Bár az olimpiai béke időtartama korlátozott, de ebben a békében végtelen lehetőség rejlik. Olyan szünetet jelent, amikor mérlegelni kell a háborúkért ez emberiség által fizetendő, túlzott árat, párbeszédet lehet kezdeni, és a fegyvernyugvás enyhülést jelenthet a szenvedő lakosság számára. Bebizonyíthatja a világnak, hogy ha igazán dolgozunk érte, a béke lehetséges, még a leginkább kilátástalannak tűnő helyzetekben is.

Az olimpiai békének akkor van értelme, ha valóban nyugszanak a fegyverek. Csatlakozom a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Egyesült Nemzetek Közgyűlése kezdeményezéséhez: felhívjuk minden háborúban álló fél figyelmét a fegyvernyugvás betartására. Szorgalmazzuk, hogy tegyék le fegyvereiket, ha időszakosan is, hogy az emberiség még az olimpiai játékok megkezdése előtt igényt formálhasson egy aranyéremre.

* *** *