Tlačové správy

UNIS/SGSM/060
29. júla 2008

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon:

"Nechajte ich zložiť zbrane"

Výzva na dodržiavanie Olympijského prímeria dňa 8. augusta 2008

VIEDEŇ, 29. júla (Informačná služba OSN) - Olympijské hry sú oslavou ľudského ducha. Spájajú navzájom športovcov z rôznych kútov sveta, všetky kultúry a národnosti v spoločnom úsilí vyniknúť - bežať rýchlejšie, dostať sa ďalej a vyššie. Skutočná výnimočnosť Olympijských hier spočíva v ich schopnosti zjednotiť ľudstvo vo všeobecnej túžbe po rovnosti, čestnosti, športovom správaní, tolerancii a predovšetkým po mieri.

Tieto hodnoty predstavujú hnaciu silu Olympijského hnutia, ktoré spája potenciál športu hlásať kultúru mieru, prosperity a ľudskej dôstojnosti. Rovnaké ideály sú základom Charty OSN a jej snahy podporovať ľudské blaho, ochraňovať ľudské práva a zvyšovať svetové porozumenie a spoluprácu. Olympijské hnutie a Organizácia spojených národov spolu tvoria zlatý tím v pretekoch presadzovania najviac uznávaných ideálov ľudstva.

Najviditeľnejším a zároveň najbezprostrednejším prejavom tímovej spolupráce medzi OSN a Olympijským hnutím je olympijské prímerie, ktoré vyzýva k celosvetovému ukončeniu vojnového stavu počas trvania hier.  

Hoci trvanie prímeria je obmedzené, jeho potenciál je neobmedzený. Môže poskytnúť čas na prehodnotenie vysokých nákladov vojnového konfliktu; príležitosť na začiatok dialógu a okamih na poskytnutie úľavy trpiacemu obyvateľstvu. Môže svetu dokázať, že mier je možný dokonca aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách za predpokladu, že sa oň naozaj snažíme.

Olympijské prímerie má však svoj zmysel len vtedy, ak je dodržiavané. Pripájam sa preto k výzve Medzinárodného olympijského výboru a Valného zhromaždenia OSN, aby všetci tí, ktorí sú vo vojnovom stave, dodržiavali toto prímerie. Nechajte ich zložiť zbrane, aj keď len dočasne, aby ľudskosť mohla získať zlato ešte pred začiatkom Olympijských hier.

* *** *