Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/065
2. september 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Skupaj pošljimo sporočilo miru, ki se bo bralo, slišalo in čutilo povsod po svetu"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu miru, 21. septembra 2008

Dunaj, 21. september (Informacijska služba ZN) - To leto lahko mednarodnemu dnevu miru pripišemo poseben pomen.

Letošnje leto je zaznamovano s šestdeseto obletnico sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, za katere vsi vemo, da so ključnega pomena za mir. Na svetu je veliko ljudi, katerih pravice so kršene, še posebej med oboroženimi spopadi in po njih; zagotoviti moramo, da bodo pravice, zapisane v deklaraciji, postale resničnost. To pomeni, da bodo ljudje zanje vedeli, jih razumeli in, še več, jih na vsakem koraku tudi uživali. Ljudje, ki najbolj potrebujejo zaščito svojih pravic, so pogosto ravno tisti, ki jih je potrebno obvestiti, da deklaracija obstaja in je namenjena tudi njim.

Sočasno se soočamo tudi s potrebo po razvoju, saj smo v tem letu na pol poti tekme, v kateri moramo doseči Milenijske razvojne cilje. Pri tem gre za skupno vizijo, ki je bila soglasno sprejeta s strani svetovnih voditeljev iz vseh držav in pomaga graditi boljši svet 21. stoletja. Doseg teh ciljev je prav tako ključnega pomena za mir. V Afriki je v tem trenutku še veliko držav, ki ni zmožnih doseči niti enega zastavljenega cilja do leta 2015. Prav iz tega razloga se bodo takoj po mednarodnem dnevu miru na sedežu Združenih narodov (ZN) sestale vlade, civilna sfera in poslovni svet z namenom, da sklenejo veliko koalicijo in tako poskušajo premostiti to vrzel.

Kot vidimo, je potrebno okoli mednarodnega dneva miru zediniti veliko stvari. Zaradi tega dne ZN organizirajo kampanjo pošiljanja sporočil miru, s katero poskušajo združiti ljudi po celem svetu. Moje sporočilo se glasi: »Na mednarodni dan miru, 21. septembra, pozivam svetovne voditelje in ljudi po vsem svetu, da združijo svoje moči za odpravo konfliktov, revščine in lakote ter se zavzemajo za človekove pravice za vsakogar.«

Skupaj pošljimo sporočilo miru, ki se bo bralo, slišalo in čutilo povsod po svetu.

* *** *

Za sodelovanje v kampanji pošiljanja sporočil miru preko e-pošte obiščite slovensko spletno stran Informacijske službe ZN na Dunaju, in sicer www.unis.unvienna.org