Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/077
15. oktober 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Na dan Združenih narodov pozivam vse partnerje in voditelje, da izpolnijo svoj del obljube"

Sporočilo ob dnevu Združenih narodov, 24. oktober 2008

Dunaj, 15. oktober (Informacijska služba ZN) - Ob 63. obletnici naše organizacije se pridružujem proslavljanju dneva Združenih narodov.

Letošnje leto je odločilno za delovanje Združenih narodov, saj smo 'prehodili' pol poti za dosego Milenijskih razvojnih ciljev, ki so naša skupna vizija za oblikovanje boljšega sveta v 21. stoletju. Bolj kot kdaj koli prej vidimo, da grožnje 21. stoletja ne prizanesejo nikomur; pri tem mislim na klimatske spremembe, širjenje bolezni in smrtonosnega orožja ter usodne nadloge terorizma. Če želimo povzdigniti globalno skupno dobro, moramo zavarovati globalno javno dobro.

Zaskrbljen sem nad dejstvom, da veliko držav še vedno ni na poti dosega Milenijskih razvojnih ciljev do leta 2015, med drugim pa tudi nad razsežnostmi globalne finančne krize. Ustrezno vodstvo in partnerstvo ni bilo še nikoli prej tako pomembno.

Na tem mestu lahko ocenimo uspeh dogodka na visoki ravni, ki je zadeval Milenijske razvojne cilje, za več kot pomemben. Ustvarili smo široko koalicijo vlad, vodilnih gospodarstvenikov in civilne družbe, ki stremi k spremembam. Ustvarili smo obvezo brez primere, ki zajema zaobljube in partnerstva za pomoč revnim po svetu.

Končna višina zaobljubljenih sredstev na dogodku, ki je zadeval Milenijske razvojne cilje, namenjene razvojni pomoči, še ni znana, vendar bo morda presegla16 milijard ameriških dolarjev.

Partnerstvo je smer za prihodnost. Kot primer lahko podamo napredek v boju proti malariji. Globalna prizadevanja proti njej so nas pripeljala do tega, da nadzorujemo širjenje bolezen, zaradi katere je vsakih 30 sekund umrl eden otrok. To je bilo možno zgolj s skrbnim državnim načrtovanjem, večjimi finančnimi vložki, koordiniranim globalnim upravljanjem, prvorazredno znanostjo in tehnologijo.

Podobne modele potrebujemo tudi za reševanje drugih izzivov, vključno s podnebnimi spremembami, še posebej, ko se približujemo konferencama v Poznanu in Kopenhagnu. Potrebujemo ju za doseganje vseh drugih Milenijskih razvojnih ciljev.

Na teh primerih moramo graditi dalje, saj so pot naprej, vendar ne smemo izgubljati časa. Združeni narodi morajo postreči z rezultati, ki bodo prinesli bolj varen, zdrav in uspešen svet. Na dan Združenih narodov pozivam vse partnerje in voditelje, da izpolnijo svoj del obljube.

* *** *