Tlačové správy

UNIS/SGSM/077
15. október 2008

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon:

ODKAZ KU DŇU OSN

24. október 2008

VIEDEŇ, 24. október (Informačná služba OSN) - Pri príležitosti 63. výročia existencie našej organizácie sa pripájam k oslave Dňa OSN.

V živote OSN je to významný deň. V našom boji za dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov - nášho spoločného plánu budovať v 21. storočí lepší svet - sme sa práve dostali do polovice cesty. Dnes lepšie ako inokedy vidíme, že hrozby 21. storočia neušetria nikoho. Klimatické zmeny, šírenie chorôb, smrteľné zbrane a metla terorizmu prekračujú všetky hranice. Ak chceme pokročiť v práci za naše spoločné dobro, musíme zabezpečiť splnenie globálnych očakávaní. 

Mnohé krajiny ešte stále nie sú nasmerované k splneniu Miléniových rozvojových cieľov do roku 2015. Hlboko ma znepokojuje aj dopad celosvetovej finančnej krízy. O to viac sa dnes stáva dôležitejšie vodcovstvo a partnerstvo.  

A to všetko ešte viac zvyšuje význam nášho podujatia na tému Miléniových rozvojových cieľov, ktoré sa bude na vysokej úrovni konať v septembri. Spolu tvoríme širokú koalíciu, ktorá má potenciál priniesť zmeny. Vlády, výkonné riadiace osoby a tretí sektor. Za týmito sľubmi sa skrývajú bezprecedentné záväzky a partnerstvá, ktoré majú pomôcť chudobným tohto sveta.

Konečný stav ešte nie je známy, ale celková suma, ktorej sa má týkať záväzok na podujatí o Rozvojových miléniových cieľov, by mala prekročiť 16 miliárd dolárov.

Partnerstvo je cestou budúcnosti. Len sa pozrite na pokroky v oblasti malárie. V našom celosvetovom snažení v boji proti malárii sme sa dostali do situácie, kedy táto choroba zabíja každých 30 sekúnd jedno dieťa. Je to tak vďaka sústredenému plánovaniu v celej krajine. Rozsiahlejšiemu financovaniu. Koordinovanému globálnemu manažmentu. Prvotriednej vede a technológii.  

Podobné modely potrebujeme na vyrovnanie sa s ostatnými výzvami vrátane klimatických zmien, keďže sa blížime k Poznanskej a Kodanskej konferencii. Potrebujeme ich na to, aby sme dosiahli všetky ďalšie Miléniové rozvojové ciele.

Dovoľte nám, aby sme sa posúvali vpred po tejto ceste. Nemôžeme si dovoliť stratiť žiadny čas. Organizácia Spojených národov musí tieto výsledky dosiahnuť v záujme bezpečnejšieho, zdravšieho a prosperujúcejšieho sveta. Pri príležitosti Dňa OSN vyzývam všetkých partnerov a lídrov, aby splnili svoju časť a dodržali sľub.

* *** *