Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/088
1. december 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Upam, da se bomo vsi ravnali po naši kolektivni odgovornosti in slavili veličino pravic, zapisanih v Splošni deklaraciji"

Sporočilo od dnevu človekovih pravic, 10. december 2008

Dunaj, 1. december (Informacijska služba ZN) - Na tokratni dan človekovih pravic praznujemo tudi 60. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic.

Deklaracija je sestavljena sredi razdejanja in revščine po drugi svetovni vojni in odraža težnjo človeštva po prihodnosti blaginje, dostojanstva in mirnega sobivanja.

Njeno sprejetje je bil mejnik, saj danes deklaracija ostaja ključni člen prave identitete Združenih narodov.

Izzivi, s katerimi se srečujemo v današnjih časih, so prav tako strašljivi kot so bili tisti, s katerimi so se soočali snovalci deklaracije.

Priča smo pomanjkanju hrane in globalni finančni krizi.

Nadaljujejo se napadi človeške vrste na naravno okolje.

V prevelikem številu držav obstaja politična represija.

Zavedati se moramo, da so stiskam in zlorabam največkrat izpostavljeni prav najbolj ranljivi.

Najsrečnejši med nami, ki smo obvarovani pred negativnimi vplivi katastrof, revščine ali nestabilnosti, ne moremo kar zatisniti oči pred dejstvi. Kaskadni učinki zlorab in neenakosti lahko konec koncev potisnejo v prepad cel planet.

Pravice, še posebej njihovo kršenje, morajo ves svet držati v solidarnosti.

Na tokratni dan človekovih pravic upam, da se bomo vsi ravnali po naši kolektivni odgovornosti in slavili veličino pravic, zapisanih v Splošni deklaraciji.

Ambiciozno vizijo tega spodbudnega dokumenta lahko častimo le takrat, ko veljajo njegova načela v popolni meri povsod in za vsakogar.

* *** *