Tlačové správy

UNIS/SGSM/088
1. december 2008

Generálny tajomník Pan Ki-mun:

"Mám nádej, že budeme konať podľa našej spoločnej zodpovednosti, aby sme vyzdvihli práva obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii"

Odkaz ku Dňu Ľudských práv, 10. december 2008

VIEDEŇ, 10. decembra (Informačný servis OSN) - V tento deň Ľudských práv oslavujeme aj 60.výročie podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Táto Deklarácia, ktorá bola vypracovaná počas pustošenia, chudoby a núdze, ktoré nasledovali po skončení druhej svetovej vojny, odráža túžby ľudstva po budúcnosti plnej prosperity, dôstojnosti a mierového spolunažívania.

Jej prijatie sa stalo v dejinách medzníkom. Dnes je Deklarácia kľúčovou časťou bytostnej identity OSN.

Výzvy, ktorým dnes čelíme, sú rovnako znepokojivé ako tie, s ktorými boli konfrontovaní aj autori Deklarácie. 

Čelíme núdzovému stavu v oblasti potravín ako aj globálnej finančnej kríze.

Útok ľudstva na životné prostredie naďalej pokračuje.  

Až v príliš mnohých krajinách naďalej vládne politická represia.

A ako nikdy predtým, tí, čo sú najzraniteľnejší, sa stále nachádzajú v prednej bojovej línii utrpenia a zneužívania.

Tí najšťastnejší z nás, tí, čo sú ušetrení od tých najnegatívnejších dôsledkov prírodných katastrof, chudoby, nestability, sa nemôžu obrátiť chrbtom. 

Dominový efekt zneužívania a ľahostajnosti by mohol nakoniec zachvátiť celú planétu.

Práva a obzvlášť ich porušovanie musí spojiť celý svet v solidarite.

V Deň ľudských práv mám nádej, že budeme konať podľa našej spoločnej zodpovednosti, aby sme vyzdvihli práva obsiahnuté vo Všeobecnej Deklarácii.

Ak budú jeho princípy platiť všade a pre každého, môžeme tejto veľkolepej vízii tohto inšpirujúceho dokumentu len prejaviť uznanie.

* *** *