Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/378
19. julij 2010

SPOROČILO ZA MEDIJE/VABILO - ZA TAKOJŠNJO OBJAVO

Human in učinkovit pristop k odvisnosti od drog:
UNODC bo na mednarodni konferenci o aidsu 2010 predstavil članek "Od prisile do kohezije: zdravljenje odvisnosti od drog preko zdravstvene oskrbe, ne pa kaznovanja"

DUNAJ, 19. julij (Informacijska služba ZN) - Na mednarodni konferenci o aidsu 2010 bo Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) predstavil članek "Od prisile do kohezije: zdravljenje odvisnosti od drog preko zdravstvene oskrbe, ne pa kaznovanja (From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment)". Objava članka bo sovpadala s ponovnim izidom poročila organizacije Open Society Institute (OSI) za leto 2010, ki nosi naslov "Prestajanje zaporne kazni kot zdravljenje: prestajanje zaporne kazni uporabnikov metamfetamina v Kambodži, Laosu in Tajski (Detention as Treatment: Detention of methamphetamine users in Cambodia, Laos and Thailand)". Članek UNODC izpostavlja teme, ki se povezujejo z ustanovami za prestajanje zaporne kazni in obveznim zdravljenjem odvisnikov od drog. V ta namen bo potekal posvet, ki ga bo vodil Christian Kroll, globalni koordinator za HIV in aids pri UNODC, sodelovali pa bodo še govorci iz ZN, organizacije Human Rights Watch in Open Society Institute (OSI), in sicer: Gilberto Gerra, vodja Oddelka za preprečevanje zlorabe drog in zdravstvene zadeve pri UNODC, Anand Grover, posebni poročevalec ZN za pravico vsakega posameznika do najvišjih možnih standardov v zdravstvu, Rebecca Schleiffer, direktorica Oddelka za zagovorništvo, zdravje in človekove pravice pri Human Rights Watch, in Daniel Wolfe, direktor Oddelka za razvoj mednarodnih ukrepov za upravljanje tveganj pri OSI.

Prestajanje zaporne kazni s strani uporabnikov drog ni oblika njihovega zdravljenja! Odvisnost od drog se dotika zdravja, zato kaznovanje ni ustrezen odgovor na problem. Kljub vsemu je prestajanje zaporne kazni v zaporih ali obveznih centrih za odvajanje od drog naraščajoči fenomen. Žal se v takšnih ustanovah pogosto ne nudi ustreznega znanstvenega zdravljenja odvisnosti od drog. Delovanje v centrih za pridržanje se pogosto povezuje z nasiljem, prisilnim delom in strogimi vojaškimi vajami. Takšne prakse se ne skladajo z mednarodno priporočenimi pristopi za zdravljenje odvisnosti od drog in predstavljajo kršitve človekovih pravic.

Razširjenost virusa HIV v centrih za pridržanje oseb je vedno večja kot med širšo družbo. Specifičnost oseb, ki pridejo v takšne centre, in odsotnost preventivnih programov prispevata k temu dejstvu. Zdravstvene storitve, ki so jih deležni ti ljudje, so pod standardi ali ne obstajajo, pogosto pa se tistim, ki so okuženi z virusom HIV ne nudi antiretrovirusnega zdravljenja.

Resnost situacije je mednarodno skupnost privedla do tega, da za uporabnike drog išče poti, ki vodijo ven iz centrov za pridržanje oseb. Hkrati tudi poteka prestrukturiranje načinov, kako organi javnega pregona in zdravstveni sistemi uvajajo in izvajajo zdravljenje odvisnosti od drog. UNODC je v začetku leta 2010 izdal poročilo, ki poudarja, da mora zdravljenje odvisnosti od drog temeljiti na znanstveni podlagi, se mora preprečevati širjenje virusa HIV in drugih prenosljivih bolezni ter se ne sme kršiti človekove pravice zapornikov. Ugotovljeno je, da so v skupnosti prosto dostopne zdravstvene storitve, ki odgovarjajo na potrebe odvisnikov od drog, bolj učinkovite pri privabljanju uporabnikov drog v programe zdravljenja. Takšne zdravstvene storitve je potrebno krepiti, vrh vsega pa so še bolj stroškovno učinkovite.

Datum: 21 julij 2010
Čas: 16:00 - 17:00
Kraj: medijski center AIDS 2010, hala A, soba za tiskovne konference št. 1

Opomba: tisti, ki bi želeli prisostvovati na konferenci, se morajo zanjo v naprej registrirati!

***

UNODC je vodilna agencija znotraj UNAIDS, ki je zadolžena za preventivne ukrepe zoper virus HIV, zdravljenje in oskrbo ter za podporo uporabnikom drog in zapornikom. Za dodatne informacije obiščite: www.unodc.org/AIDS

* *** *

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Fabienne Hariga
UNODC, Oddelek za virus HIV/aids
Mobilni telefon: (+43-699) 1459-4292
E-pošta: fabienne.hariga@unodc.org