Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/378
19.júl 2010

Vyhlásenie pre médiá/ Pozvánka - Určené na okamžité zverejnenie

Ľudský a efektívny prístup k drogovej závislosti:
Na medzinárodnej konferencii Konferencia AIDS 2010 UNODC zverejní pracovný dokument "Od nátlaku k súdržnosti - liečba drogovej závislosti prostredníctvom zdravotnej starostlivosti namiesto trestania"

VIEDEŇ, 19.júl (Informačné centrum OSN) - Na medzinárodnej Konferencii AIDS 2010 UNODC zverejní pracovný dokument "Od nátlaku k súdržnosti: Liečba drogovej závislosti prostredníctvom zdravotnej starostlivosti namiesto trestania". Tento dokument bude zverejnený súčasne so správou Inštitútu Otvorenej spoločnosti (OSI) za rok 2010 "Detencia ako liečba: Detencia užívateľov metamfetamínov v Kambodži, Laose a Thajsku", ktorá poukazuje na otázky súvisiace s detenčnými centrami a povinnou liečbou užívateľov drog.

Konferenciu bude moderovať globálny koordinátor pre HIV a AIDS z UNODC Christian Kroll, pričom sa na nej zúčastnia prednášajúci z OSN, organizácie Human Rights Watch a Inštitútu otvorenej spoločnosti (OSI): Gilberto Gerra, vedúci oddelenia pre prevenciu drog a zdravie, UNODC; Anand Grover, Osobitný spravodajca OSN pre práva všetkých užívať najvyšší možný dosiahnuteľný zdravotný štandard; Rebecca Schleiffer, riaditeľka pre lobing, Oddelenie pre zdravie a ľudské práva, Human Rights Watch; a Daniel Wolfe, riaditeľ medzinárodného rozvoja pre znižovanie škodlivosti, OSI.

Detencia užívateľov drog nie je liečbou! Drogová závislosť je zdravotný problém a trestanie nie je jej adekvátnym riešením. Zadržiavanie vo väzniciach alebo ústavoch povinnej liečby drogovej závislosti je čoraz častejšie sa vyskytujúcim javom. Odborná liečba drogovej závislosti v detenčných centrách často nie je k dispozícii. Zákroky v detenčných centrách často zahŕňajú násilie, nútenú prácu a surový vojenský výcvik. Takéto praktiky sa nezhodujú s medzinárodne odporúčanými prístupmi pre liečbu drogovej závislosti a predstavujú skôr porušovanie ľudských práv.

Výskyt HIV v detenčných centrách je vždy vyšší ako v komunite. K takejto situácii prispieva aj profil osôb vstupujúcich do detenčných centier a absencia programov prevencie. Zdravotnícke služby sú na podštandardnej úrovni alebo vôbec neexistujú, pričom ľuďom žijúcim s HIV je často odopieraný prístup k antiretrovirálnej liečbe.

Práve táto situácia viedla medzinárodné spoločenstvo k výzve vymaniť užívateľov drog z detenčných centier a zmene spôsobu akým je liečba drogovej závislosti implementovaná v systéme verejnej bezpečnosti a verejného zdravotníctva. Vo svojej skoršej správe za rok 2010 UNODC uviedol, že liečba drogovej závislosti by mala byť založená na dôkazoch, podporovať prevenciu HIV a prenosných chorôb, pričom by zároveň nemala porušovať ľudské práva týchto zadržaných osôb. Dobrovoľná komunita založená na základných liečebných postupoch vypracovaných podľa potrieb pacientov závislých na drogách je oveľa účinnejšia pri motivovaní užívateľov drog v liečbe, pričom náklady sú zároveň efektívnejšie vynaložené.

Dátum: 21.júl 2010
Čas: 16:00 - 17:00
Miesto: AIDS 2010 Centrum pre médiá, Hala A, Tlačová konferenčná Miestnosť 1

Upozornenie: Účastníci sú povinní zaregistrovať sa na konferenciu vopred!

***

UNODC je vedúcou agentúrou v rámci OSN AIDS pre prevenciu HIV, starostlivosť a podporu vnútrožilových užívateľov drog a narkomanov vo väzenských ústavoch. Viac informácií nájdete na webstránke www.unodc.org/AIDS

* *** *

Viac informácií:

Fabienne Hariga
UNODC, Oddelenie pre HIV/AIDS
Mobil: 0043/ 699/ 14 59 42 92
E-mail: fabienne.hariga@unodc.org