Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/NAR/1071
22. februar 2010

INCB opozarja na povečanje zlorab 'droge za posilstvo'

Na Dunaju je bilo danes predstavljeno letno poročilo INCB, ki izpostavlja preprečevanje zlorab drog, naraščanje zlorab pri predpisovanju zdravil in skrb vzbujajoče nove načine proizvodnje drog

DUNAJ, 24. februar (Informacijska služba ZN) - Na Dunaju v Avstriji je bilo danes predstavljeno letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB), ki opozarja, da so zlorabe 'droge za posilstvo' v porastu. INCB tudi opozarja na nove psihoaktivne snovi, ki jih je lažje pridobiti in so pod manj strogim mednarodnim nadzorom.

Pojavi zlorab 'droge za posilstvo' so v hitrem porastu, saj se povzročitelji spolnega nasilja uspešno izogibajo striktnemu mednarodnemu nadzoru preko uporabe snovi, ki niso prepovedane z mednarodnimi konvencijami za preprečevanje zlorab drog. Kot učinkovit se je izkazal le strog nadzor vlad v sodelovanju s farmacevtsko industrijo pri preprečevanju zlorab flunitrazepama, ki so sedaj redke. Gre za benzodiazepin, ki se prodaja pod imenom Rohypnol. Pogosto je bil uporabljen v namene spolnih zlorab, zato so ga poimenovali 'droga za posilstvo'. V svojem poročilu INCB poziva vse vlade, da uveljavijo prav v ta namen oblikovano resolucijo 52/8 iz marca 2009. Sprejela jo je Komisija za narkotike, da bi čim prej odpravila zlorabe farmacevtskih izdelkov za spolno nasilje. Med drugim je tudi potrebno pazljivo spremljati zaskrbljujoče povečanje zlorab 'drog za posilstvo'.

Preprečevanje zlorab drog

Mednarodni nadzorni svet za droge je poudaril, da moramo posvetiti preprečevanju zlorab drog posebno pozornost in pri tem izpostavil bolj odločno ukrepanje in uresničevanje obvez. Ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje zlorab drog so osrednja tema prvega poglavja poročila. Gre za izvajanje t.i. primarnega preprečevanja zlorab drog med posamezniki, ki ne uporabljajo drog, ali pa niso resno vpleteni v njihovo zlorabo.

"Preprečevanje zlorab drog je ključnega pomena za zmanjševanje povpraševanja po drogah. Primarno preprečevanje obsega ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje uporabe drog med populacijo, ki se z njo prvič sreča, ali pa ni resno vpletena v njihovo zlorabo," je povedala predsednica INCB, profesorica Sevil Atasoy. "Obstajajo tehtni razlogi, zakaj moramo toliko pozornosti posvečati preprečevanju zlorab drog. Celo en sam zgodnji stik z drogo ima lahko resne posledice, kot so nenamerne poškodbe, preveliki odmerek ali aretacija."

Poročilo poziva vlade, da v svoje ukrepe ponovno vključijo primarno preprečevanje ob sekundarnem, od oblikovalcev politik pa se pričakuje, da ustanovijo ključne organe, ki bodo odgovorni za primarno preprečevanje zlorab drog. Ker je jasno, da samo vladni ukrepi ne bodo zadostovali, je potrebno sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi akterji. Predsednica INCB Atasoy je ob tem povedala: "Partnerstva s civilno družbo se morajo oblikovati na vseh ravneh, tako lokalni in nacionalni kot mednarodni. S tem bomo zagotovili, da bodo naši omejeni viri čim bolj učinkovito porabljeni, hkrati pa bomo povečali našo učinkovitost pri zmanjševanju zlorab drog." Poročilo poudarja, da se morajo vlade kljub omejenim virom ukvarjati tako z mladimi, ki ne uporabljajo drog in s tistimi, ki jih redko, kot s tistimi, ki jih pogosto.

Naraščanje zlorab pri predpisovanju zdravil

Poročilo navaja, da so postale zlorabe pri predpisovanju zdravil v nekaterih državah velik problem. Veliko število ljudi zlorablja predpisovanje zdravil, celo tisti, ki jemljejo heroin, kokain in MDMA ('ekstazi'). Smrti zvezdnikov v letu 2009 so opozorile na to nevarnost, ki izhaja iz zlorab pri predpisovanju zdravil. Zlorabe predpisanih zdravil se v zadnjih letih širijo po vsem svetu, zato INCB poziva, da se soočimo s tem 'skritim' problemom.

Z zlorabami pri predpisovanju zdravil se moramo spopasti čim prej, če želimo preprečiti njihovo nadaljnjo širitev in usodne nesreče med zvezdniki ter drugimi posamezniki. INCB vladam priporoča, da prepovedo prodajo mednarodno nadzorovanih snovi preko internetnih lekarn in telefonskega naročanja, ali pa uvedejo strog nadzor nad tem, če želijo onemogočiti prepovedane kanale oskrbovanja s takšnimi snovmi.

Kriminalne združbe uvajajo nove načine, poti in snovi pri pridobivanju drog

INCB opozarja, da so začele dobro organizirane in močne kriminalne združbe uporabljati nove načine, poti in snovi za pridobivanje drog. Njihov cilj je izogniti se roki pravice. Ker se soočajo s strogim nadzorom nad surovinami za droge, se prekupčevalci poslužujejo novih načinov za ohranjanje njihove prepovedane dejavnosti. Tako si preko zakonitih trgovskih poti pridobijo surovine, ki so potrebne za proizvodnjo drog.

Povpraševanje po predhodnikih metamfetaminov je bilo ogromno po vsej Ameriki, zato vlade sedaj izvajajo obsežne ukrepe, da bi svoje države iztrgale iz objema močnih kriminalnih združb. Kot navaja poročilo, je moč takšnih mrež tesno povezana z ogromnim bogastvom, ki se ustvarja s pridobivanjem prepovedanih drog, še posebej metamfetaminov.

INCB pomaga vladam pri učinkoviti izmenjavi podatkov o trgovanju, diverzijah in zasegih prepovedanih drog. Interaktivni sistem INCB za obveščanje o pošiljkah pred izvozom in mednarodne iniciative ter operacije so pripeljale do bolj učinkovitega nadziranja sumljivih transakcij in prepoznavanja trendov ter mrež trgovanja z drogami. Izboljšana izmenjava obveščevalnih podatkov je privedla do učinkovitega odkrivanja diverzij pri surovinah za droge.

Sto let sistema za nadzor drog je pomemben mejnik v mednarodnem sodelovanju

Leto 2009 je bilo zaznamovano s stoletjem multilateralnih prizadevanj pri nadzoru nad drogami. Vse se je začelo februarja 1909, ko se je v Šanghaju na Kitajskem sestala Mednarodna komisija za opij. Mednarodni nadzor nad drogami je dosegel v svojih stotih letih izjemen napredek. Sklenjeni so bili številni mednarodni dogovori za nadzor nad drogami, ki so pripeljali do sprejetja treh mednarodnih pogodb za nadzor nad drogami. Pogodbe predstavljajo trenutne temelje za ukrepanje na mednarodni ravni pri nadzoru nad drogami. Da bi se poklonili dosežkom mednarodnega nadzora nad drogami, je v letnem poročilu INCB poseben sklop namenjen prav počastitvi spomina na srečanje Mednarodne komisije za opij, ki se je ponovno sestala 26. in 27. februarja 2009 v Šanghaju na Kitajskem.

Na tem pomembnem dogodku je profesor Hamid Ghodse, ki je bil takrat predsednik INCB, oživel spomine na prvotno srečanje šanghajske konference, ki se je sestala v času, ko je bilo trgovanje z opijem zelo donosno; trgovanje z njim je prinašalo na milijone dolarjev. Profesor Ghodse je poudaril, da se mednarodna skupnost sooča s pomembnimi izzivi, kot na primer omejevanje uporabe narkotikov v medicinske namene in pri tem dodal: "Vlade in mednarodna skupnost kot celota morajo najti načine soočanja s svetovnim problemom drog. V ospredje moramo postaviti načela deljene odgovornosti, suverenosti držav, njihove teritorialne celovitosti in nujo, da naslavljamo svetovni problem drog na uravnotežen in celovit način."

Regionalni trendi

Poročilo izpostavlja večje trende zlorab drog in trgovanja z njimi, ki so prisotni po vsem svetu. Po letih povečevanja trgovanja z drogami iz Južne Amerike preko Zahodne Afrike v Evropo in v manjši meri v Severno Ameriko, se je v letu 2008 še zmanjšalo število zaseženih pošiljk kokaina, v letu 2009 pa celo ni bilo nobenega večjega zasega. Skratka, tihotapljenje ostaja resen problem in prispeva tudi k povečevanju zlorab drog v Zahodni Afriki.

Trgovanje z drogami je postalo velika grožnja zagotavljanju varnosti v osrednjem delu Amerike in v Karibih, dodatno pa je vplivalo na povečevanje zlorab drog in umorov zaradi organiziranega kriminala. Medtem ko so ukrepi mehiške vlade, vključno s pošiljanjem vojske na ceste, privedli do ohromitve trgovanja z drogami po vsej Severni Ameriki, so organizirane kriminalne združbe povečale svoj vpliv nad trgovanjem z drogami po vsem kontinentu. Mehiški mamilarski karteli so tako povečali svoj vpliv, da sedaj pokrivajo celotno dobavo prepovedanih drog, in sicer vse pošiljke iz Južne Amerike za trg v Združenih državah Amerike. V Južni Ameriki se je skupni potencial za proizvodnjo kokaina v tej regiji zmanjšal in je sedaj najmanjši od leta 2003, kar je predvsem posledica občutnega zmanjšanja proizvodnje v Kolumbiji.

Države na vzhodu in jugo-vzhodu Azije so po letih izjemnega napredka pri preprečevanju gojenja maka v letu 2008 pri tem nazadovale. Trgovanje z metamfetaminom in prepovedana proizvodnja MDMA ('ekstazi') se je povečala. Zasegi amfetaminskih poživil v Južni Aziji so znak, da se morda trgovanje s temi snovmi v tej regiji krepi. Indija se je pojavila kot eden izmed glavnih virov drog, ki se prodajajo preko prepovedanih internetnih lekarn, od koder se potem naročila pošiljajo do kupcev preko kurirjev in pošte. Takšna praksa je prišla v splošno rabo pri tihotapljenju drog v tujino. V letu 2007 je imelo prepovedano gojenje maka in prepovedana proizvodnja opija v Zahodni Aziji svoj višek, v letu 2008 in 2009 pa je začelo pojenjati.

Upad pri zlorabi marihuane in kokaina je moč opaziti v Veliki Britaniji in Španiji. Uživanje kokaina je ustaljeno ali v padanju v Avstriji, Nemčiji in Švici, vendar se povečuje v Franciji in na Irskem. Podobno je ustaljeno ali v padanju uživanje amfetaminov in MDMA ('ekstazi') v Evropi. Na Danskem, v Španiji in v manjši meri tudi v Veliki Britaniji uporabniki drog omenjene droge zamenjujejo s kokainom. Evropa še naprej ostaja največji trg za marihuano. V Španiji se zaseže največje količine marihuane na svetu.

Povpraševanje po MDMA ('ekstazi') se je v zadnjih letih v Avstraliji povečalo. Tihotapljenje farmacevtskih preparatov, ki vsebujejo psevdoefedrin, v Novo Zelandijo, se je občutno povečalo. Namesto bolj tesnejšega regionalnega sodelovanja pri preprečevanju zlorab drog, je delež držav v Oceaniji, ki so pristopile mednarodnim pogodbam za nadzor nad drogami, nizek. Ker je ta regija geografsko blizu Jugo-vzhodni Aziji, kjer se proizvaja prepovedane droge, je toliko bolj na udaru glede trgovanja z drogami.

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

Lothar Mikulla
Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-5693
Mobilni tel.: (+43-699) 1459-5693
E-pošta: Lothar.Mikulla@unvienna.org