Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/167
2. marec 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Enake pravice, enake možnosti: napredek za vse"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marec 2010

DUNAJ, 8. marec (Informacijska služba ZN) - Enakopravnost med spoloma in opolnomočenje žensk sta ključnega pomena pri globalnem cilju Združenih narodov, da dosežejo enake pravice in dostojanstvo za vse. To je osnova temeljnih človekovih pravic, ki so zapisane v Ustanovni listini ZN in Splošni deklaraciji človekovih pravic. Govorimo o enem izmed temeljnih razlogov obstoja organizacije.

Enakopravnost žensk in deklet je tudi ekonomski in socialni imperativ. Dokler ženske in dekleta ne bodo osvobojena revščine in nepravičnosti, bo uresničevanje naših ciljev po miru, varnosti in trajnostnem razvoju ostalo pod vprašajem.

Pred petnajstimi leti so se vlade na Četrti svetovni konferenci o ženskah zavezale, da bodo stremele k doseganju enakopravnosti, razvoja in miru za ženske po vsem svetu. Sprejetje Pekinške deklaracije je bilo takrat prelomno, deklaracija pa je imela globok in širok vpliv na nadaljnji razvoj dogodkov. Usmerjala je oblikovanje politik in bila navdih za nastanek novih nacionalnih zakonov. Ženskam in dekletom po svetu je poslala jasno sporočilo, da sta enakopravnost in pravica do enakih možnosti njihovi neodtujljivi pravici.

Obstaja veliko primerov napredka na tem področju, kar je v veliki meri rezultat prizadevanj organizacij civilne družbe. Večina deklet se sedaj izobražuje, še posebej na ravni osnovne šole, obstaja pa večja verjetnost, da ženske pridejo na vodilne položaje v gospodarstvu ali sodelujejo v vladi. Število držav, ki ima zakone za krepitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter za spodbujanje enakopravnosti med spoloma, raste.

Kljub temu nas čaka še veliko dela. Umrljivost mater ostaja na nedopustno visoki ravni, premalo žensk ima osnove možnosti za načrtovanje družin, nasilje nad ženskami pa ostaja svetovna sramota. Spolno nasilje v času oboroženih spopadov lahko označimo celo kot endemično. Varnostni svet ZN je lansko leto sprejel dve močni resoluciji na to temo, ne dolgo nazaj pa sem imenoval svojo posebno predstavnico, ki bo spodbujala mednarodno skupnost, da bolj odločno naslavlja tovrstne zločine. Moja kampanja "UNiTE to End Violence against Women" in ne dolgo nazaj ustanovljena mreža moških voditeljev si prizadevata širiti naše globalne ukrepe zagovorništva.

Eden ključnih naukov prejšnjega desetletja in pol je pomembnost naslavljanja diskriminacije in nepravičnosti. Stereotipi na podlagi spola in diskriminacija so del stvarnosti v vseh kulturah in družbah. Hitre in prisilne poroke, t.i. umori iz časti, spolne zlorabe in trgovanje z mladimi ženskami in dekleti dosegajo zaskrbljujoče številke, v nekaterih predelih sveta pa so celo v porastu. Če se ozremo na žrtve revščine ali potresov, ugotovimo, da nosijo ženske največje breme.

Združeni narodi morajo imeti pri reševanju teh problemov vodilno vlogo. Zavedamo se, da so ženske osrednjega pomena za mir in varnost, zato si prizadevamo povečati število vojakinj in policistk v mirovnih operacijah. Poudariti moramo, da še nikoli doslej nismo imeli toliko žensk na vodilnih položajih znotraj sistema Združenih narodov. V tem trenutku si obetamo, da bomo kmalu imeli močan organ znotraj ZN, ki bo skrbel za bolj usklajene programe za doseganje enakopravnosti med spoloma in opolnomočenje žensk. Na tem področju si lahko obetamo močnega zagovornika pravic žensk. Generalno skupščino zato pozivam, da organ ustanovi brez odlašanja.

Pekinška deklaracija je sedaj enako pomembna, kot je bila na dan sprejetja. Tretji milenijski razvojni cilj, ki stremi k enakopravnosti med spoloma in opolnomočenju žensk, je osrednjega pomena za vse ostale. Če se ženskam jemlje možnost, da poskrbijo zase in za družbo, v kateri živijo, vsi izgubljamo. Ob tem mednarodnem dnevu žensk imamo možnost kritično oceniti dosežke zadnjih petnajst let. S tem bomo prepoznali, kateri ukrepi so bili uspešni in kateri ne ter začrtamo pot naprej. Obnovimo svojo zavezo po prihodnosti enakih pravic, enakih možnosti in napredka za vse.

* *** *