Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/167
2. marec 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Rovnaké práva, rovnaké príležitosti: pokrok pre všetkých"

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien, 8. marec 2010

VIEDEŇ, 8. marec (Informačné centrum OSN) - Rodová rovnosť a posilňovanie postavenia žien sú základným pilierom poslania Spojených národov na celom svete dosiahnuť rovnaké práva a dôstojnosť pre všetkých. Je to otázka základných ľudských práv, zakomponovaných do zakladajúcej Charty a Všeobecnej deklarácie. Je súčasťou tej najvlastnejšej identity Organizácie.

Rovnosť pre ženy a dievčatá je však aj ekonomickým a sociálnym imperatívom. Kým nebudú ženy a dievčatá oslobodené od chudoby, nespravodlivosti - čo je naším cieľom - budú mier, bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj naďalej ohrozené.

Na piatej konferencii o ženách pred pätnástimi rokmi sa vlády zaviazali urobiť pokrok v oblasti rovnosti, rozvoja a mieru pre všetky ženy na celom svete. Prelomová Pekinská deklarácia mala výrazný vplyv. Ovplyvnila tvorbu politík a inšpirovala zákonodarcov v tvorbe nových národných legislatív. Ženám a dievčatám na celom svete vyslala jasný odkaz, že rovnosť a príležitosti sú pre nich nescudziteľnými právami.

Existuje mnoho príkladov pokroku, ktorý bol vo veľkej miere dosiahnutý vďaka úsiliu mimovládnych organizácií. Mnoho dievčat teraz dostáva najmä základné vzdelanie a oveľa viac žien teraz pracuje v sektore obchodu a vo vláde. Čoraz väčší počet krajín má legislatívu, ktorá podporuje sexuálne a reproduktívne zdravie ako aj rodovú rovnosť.

Stále však ešte pred nami stojí veľa práce. Úmrtnosť matiek je ešte stále neprijateľne vysoká, veľmi málo žien má prístup k plánovanému rodičovstvu a násilie na ženách je stále dôvodom na celosvetovú hanbu. Sexuálne násilie počas konfliktov je hlboko zakorenené. Bezpečnostná rada OSN v tejto otázke minulý rok prijala dve rázne rezolúcie a ja som práve nedávno vymenoval zvláštneho predstaviteľa pre mobilizáciu medzinárodného spoločenstva, aby sa týmito zločinmi zaoberal. Moja kampaň "Spoločne za ukončenie násilia na ženách - UNiTE to End Violence against Women" a nedávno spustená Sieť mužských lídrov sa pokúšajú rozšíriť svoju globálnu sieť lobingu.

Kľúčovou lekciou za posledných pätnásť rokov je dôležitosť zamerania sa na širšiu diskrimináciu a nespravodlivosť. Rodové stereotypy a diskriminácia zostávajú vo všetkých kultúrach a komunitách bežnou záležitosťou. Skoré a nútené sobáše a tzv. "vraždy zo cti", sexuálne zneužívanie a obchodovanie s mladými ženami a dievčatami sú znepokojivo rozšírené a v niektorých oblastiach dokonca na vzostupe. Či sa na to pozeráme cez prizmu chudoby alebo v čase katastrof, vidíme, že ženy nesú obrovské bremeno.

Ďalším poučením je, že Spojené národy musia ísť príkladom. Stále zdôrazňujeme, že ženy sú v centre pozornosti mieru a bezpečnosti a pracujeme na vyslaní väčšieho počtu vojačok a policajtiek do našich mierových misií. V seniorských pozíciách OSN máme viac žien ako kedykoľvek v histórii a dúfame, že čoskoro bude mať systém OSN dynamické zloženie, aby sme tak dokázali poskytnúť oveľa koherentnejšie programy a silnejšiu podporu v prospech rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien. Vyzývam Valné zhromaždenie, aby bez meškania takúto novú entitu vytvorilo.

Pekinská deklarácia je aj dnes ešte stále rovnako relevantným dokumentom, ako v čase, keď sme ju prijali. Tretí Miléniový rozvojový cieľ - dosiahnutie rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien - je dôležitý pre ostatné ciele. Ak je ženám odopretá príležitosť, aby sa zlepšovali a aby sa zlepšovali aj v rámci spoločnosti, strácame tým všetci. V tento Medzinárodný deň žien sa pozrime kriticky na všetko, čo sme dosiahli za posledných 15 rokov, aby sme mohli ďalej budovať na tom, čo sme urobili a skorigovali to, čo sa nám nepodarilo. Pracujme ďalej s novým odhodlaním pre rovnaké práva v budúcnosti, rovnaké príležitosti a pokrok pre všetkých.

* *** *