Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/167
2010. március 2.

Főtitkár Ban Ki Mun:

"Egyenlő jogok, egyenlő lehetőségek: előrehaladás mindenkinek"

Üzenete a Nemzetközi Nőnapon: 2010. március 8.

BÉCS, március 8. (ENSZ Információs Iroda) - A nemek közötti egyenlőség és a nők érvényesülése alapvető elemei az Egyesült Nemzetek globális, mindenkinek biztosítandó, egyenlő jogokra és méltóságra irányuló feladatának. Ezek az elemek az Alapítóokmány és az Egyetemes Nyilatkozat által megszentelt alapvető emberi jogok alá tartoznak, és így magának az Egyesült Nemzetek magjának alkotóelemei.

De a nők és lányok egyenlősége társadalmi és szociális értelemben is szükségszerű. Minden célunk - béke, biztonság, fenntartható fejlődés - sikere hajszálon függ, amíg a nők és asszonyok meg nem szabadulnak a szegénységből, igazságtalanságból.

Tizenöt évvel ezelőtt, a Nők Negyedik Világkonferenciáján a kormányok azt ígérték, hogy előrehaladnak a minden nő számára, mindenhol biztosítandó egyenlőség, fejlődés és béke terén. A mérföldkőnek számító Pekingi Nyilatkozat e téren jelentős és széleskörű hatást gyakorolt. Meghatározta az irányvonalat, és új, nemzeti törvényeket ihletett. Világszerte tudatosította nőkben és lányokban, hogy az egyenlőség és a lehetőségek elidegeníthetetlen jogaik közé tartoznak.

Az előrehaladásnak - jórészt a civil társadalmi szervezetek határozott akcióinak köszönhetően - számos jele van. A legtöbb lány részesül (főleg alapfokú) oktatásban, és egyre több nő kezd saját vállalkozásba vagy vesz részt a kormányzatok munkájában. Egyre több országban lépnek életbe a szexuális és nemi egészséget, valamint a nemek közti egyenlőséget támogató törvények.

Ennek ellenére még hatalmas munka áll előttünk. Az anyasági halandóság továbbra is elfogadhatatlanul magas, túl kevés nőnek van beleszólása a családtervezésbe és a nők elleni erőszak megmaradása is szégyenkezésre adhat okot világszerte. A Biztonsági Tanács tavaly két szigorú rendeletet fogadott el e kérdésben, magam pedig kineveztem egy különmegbízottat, akinek feladata az, hogy biztassa a nemzetközi közösséget: foglalkozzon e kérdésekkel. A "UNite a Nők Elleni Erőszak Megszűntetéséért" elnevezésű kampányom és a nemrégiben megindított Férfi Vezetők Hálózata azon dolgozik, hogy kiszélesítse globális népszerűsítő törekvéseinket.

Az elmúlt másfél évtized egyik alapvető tanulsága, hogy foglalkozni kell a szélesebb értelemben vett diszkriminációval és igazságtalansággal is. A nemi sztereotípiák és a diszkrimináció továbbra is alapvető maradt minden kultúrában és közösségben. A korai, kényszerített házasságok, az úgynevezett "becsületgyilkosságok", a szexuális bántalmazás, a lánykereskedelem nyugtalanítóan elterjedtek és számos térségben tovább nő az arányuk. Az ok olykor szegénység, máskor katasztrófa, mindenesetre a nők továbbra is a legnagyobb terheket viselik.

A másik tanulság, hogy az Egyesült Nemzeteknek kell jó példával elöl járnia. Hangsúlyoznunk kell, hogy a nők központi szerepet játszanak békében és biztonságban, hogy azon dolgozunk, hogy minél több női katona- és rendőrtisztet vessünk be békefenntartó akcióinkban. Jelenleg több nő szolgál az Egyesült Nemzetek magas rangú tisztjeként, mint a történelem során korábban bármikor. Sőt: reméljük, hogy az ENSZ keretein belül hamarosan létrejön egy a nemek közötti egyenlőséget és a nők érvényesülését következetesebben támogató programokat és nagyobb nyilvánosságot biztosító egység. Sürgetem a Közgyűlést, hogy haladéktalanul kezdje meg ezen egység kialakítását.

A Pekingi Nyilatkozat ma épp annyira fontos, mint elfogadásának idején. A Milleniumi Fejlesztési Célok közül a harmadik - a nemek közötti egyenlőség és a nők érvényesülésének elérése - pedig központi kérdés minden egyéb tekintetben is. Ha a nőktől megtagadják a jogot, hogy segítsenek magukon, közösségeiken, azzal mindannyian veszítünk. Ezen a nemzetközi nőnapon vessünk egy kritikus pillantást az elmúlt 15 év eredményeire. Így építhetünk arra, amit már elértünk, és kijavíthatjuk azt, amit még nem. Cselekedjünk megújuló határozottsággal egy olyan jövőért, amely egyenlő jogokat, egyenlő lehetőségeket, és előrehaladást biztosít mindenkinek!

* *** *