Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/200
17. junij 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Zaskrbljujoči trend: vedno manj beguncev se lahko vrača na svoje domove"

Sporočilo ob svetovnem dnevu beguncev, 20. junij 2010

DUNAJ, 20. junij (Informacijska služba ZN) - Za letošnji svetovni dan beguncev opažamo zaskrbljujoči trend: število beguncev, ki se lahko vračajo na svoje domove, se zmanjšuje.

Leta 2005 se je na prostovoljni osnovi več kot milijon ljudi vrnilo nazaj v svojo izvorno državo. Lani je to storilo le 250.000 ljudi, kar je najmanjše številko v zadnjih dveh desetletjih. Vzroki za to so med drugim dolgotrajne nestabilne razmere v Afganistanu, Demokratični republiki Kongo in južnem Sudanu.

Geslo letošnjega svetovnega dne se glasi 'Dom', ki preprosto izraža žalosten položaj 15-ih milijonov beguncev po vsem svetu. Več kot tri četrtine se jih nahaja v državah v razvoju in so bili zaradi konfliktov ali pregonov oropani svojih domov.

Dandanes pomeni dom za večino beguncev barakarsko naselje v predmestju določene države v razvoju in ne toliko prenaseljeno taborišče, ki ga vodi določena mednarodna humanitarna organizacija. Begunci na lastni koži izkusijo pojav hitre urbanizacije.

Medtem ko mesta v državah v razvoju beležijo izjemno rast, begunci ostajajo njihovi najbolj ranljivi prebivalci. Borijo se za najbolj osnovne storitve, kot so dostop do sanitarij, zdravstvenih storitev in izobrazbe. Posledice svetovne finančne in gospodarske krize so terjale svoj davek, saj se je stopnja bede povečala, hkrati pa so begunci potisnjeni še bolj na rob družbe.

Humanitarne organizacije in države donatorice moramo sprejeti ustrezne politike, da trend bede prekinemo. To pomeni, da moramo tesno sodelovati z državami v razvoju, da slednje zagotovijo ustrezne storitve. Okrepiti moramo naša prizadevanja, da rešimo spore, kar bo omogočilo beguncem, da se vrnejo na svoje domove.

Na letošnji svetovni dan beguncev se moramo ponovno osredotočiti na pomen solidarnosti in deljene odgovornosti v mednarodni skupnosti. Begunci so bili prikrajšani za svoje domove, vendar ne smemo dovoliti, da se jim vzame še njihova prihodnost.

* *** *