Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/200
17. jún 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Znepokojujúci trend: Čoraz menej utečencov sa môže vrátiť domov"

Posolstvo k Svetovému dňu utečencov, 20. jún 2010

VIEDEŇ, 20. jún (Informačné centrum OSN) - V tento Svetový deň utečencov si musíme pripomenúť znepokojujúci trend - pokles počtu utečencov, ktorým je umožnený návrat domov.

V roku 2005 sa viac ako milión ľudí dobrovoľne vrátilo do vlastných krajín. Minulý rok to už bolo len 250 000 - najnižšie číslo za posledných 20 rokov. Dôvodom je o.i. pretrvávajúca nestabilita v Afganistane, Demokratickej republike Kongo a v južnom Sudáne.

Téma tohtoročného Svetového dňa utečencov - "Domov" - poukazuje na kritickú situáciu celkovo 15 miliónov utečencov, ktorí boli v dôsledku konfliktu alebo prenasledovania vykorenení zo svojich domovov. Viac než tri štvrtiny z nich sa nachádzajú v rozvojovom svete.

Prudká urbanizácia dnes pre mnohých utečencov znamená, že ich domovom už nie je preplnený tábor spravovaný medzinárodnou humanitárnou organizáciou, ale provizórny prístrešok v chudobnej štvrti na okraji mesta v rozvojovom svete.

Keďže tieto mestá zažívajú veľkolepý rast, patria utečenci k ich najzraniteľnejším obyvateľom. Bojujú o základné služby: hygienu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy ešte zväčšujú hrozbu marginalizácie a chudoby.

Ako členovia humanitárneho spoločenstva, musíme prispôsobiť našu politiku tomuto meniacemu sa profilu potrieb. Znamená to úzku spoluprácu s hostiteľskými vládami pri poskytovaní služieb a zintenzívnenie úsilia o riešenie konfliktov tak, aby sa utečenci mohli vrátiť domov.

Zdôraznime v tento Svetový deň utečencov význam solidarity a zdieľania ich bremena medzinárodným spoločenstvom. Utečenci boli zbavení svojich domovov, nesmú však byť zbavení svojej budúcnosti.

* *** *