Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/200
2010. június 17.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"Aggasztó trend: egyre kevesebb menekült térhet haza"

Üzenet a Menekültek világnapján, 2010. június 20.

BÉCS, június 20. (ENSZ Információs Iroda) - A Menekültek idei világnapján fel kell figyelnünk az aggasztó trendre: a hazatérni képes menekültek száma egyre csökken.

2005-ben, saját akaratából több mint egy millió ember tért vissza hazájába. Tavaly mindössze 250 000, ami két évtizede a legalacsonyabb szám. Ennek egyik oka, hogy elhúzódik a bizonytalanság Afganisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Dél-Szudánban.

Az idei világnap témája, a "Haza" - annak a 15 milliónyi, hazáját konfiktus vagy üldözés miatt elhagyni kényszerűlő menekültnek a helyzetét hangsúlyozza, akiknek több mint három negyede a fejlődő világban él.

Számos menekültnek a gyors városiasodás ma annyit jelent, hogy lakhelyük egy nemzetközi humanitárius szervezet által működtetett, zsúfolt tábor helyett hevenyészett menedékhely lesz egy fejlődő világbeli város kültelki viskói közt.

Míg ezekben a városokban látványos fejlődés megy végbe, a menekültek továbbra is a leginkább kiszolgáltott lakosok közé számítanak. Harcolniuk kell a legalapvetőbb szolgáltatásokért: csatornázásért, egészségügyért, oktatásért. A globális pénzügyi és gazdasági válság hatása pedig csak növeli a marginalizálódás és a nyomor veszélyét.

Minekünk, a humanitárius közösség tagjainak, igazítanunk kell politikánkat az igények e változó arculatához. Ez azt jelenti, hogy a segítségnyújtás érdekében szorosan együtt kell működnünk az adott országok kormányzataival. Ezen kívül meg kell kettőznünk a konfliktusok megoldására tett erőfesuítéseinket, hogy a menekültek is hazatérhessenek.

A Menekültek világnapján hangsúlyozzuk újra a szolidáritás és annak jelentőségét, hogy a nemzetközi közösség megosztozzon a terheken. A menekültek már elvesztették hazájukat. Nem szabad, hogy jövőjüket is elveszítsék.

* *** *