Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/202
24. junij 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Mislimo na zdravje, ne pa na droge"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, 26. junij 2010

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba ZN) - V času priprav na septembrski vrh Združenih narodov o doseganju milenijskih razvojnih ciljev se moramo še toliko bolj zavedati ovir razvoju, ki jih povzročata zloraba drog in nezakonito trgovanje z njimi. Letošnja tema tega mednarodnega dne tako sporoča, da je napočil čas razmišljanja o zdravju, ne pa o drogah.

Zloraba drog ima lahko za zdravje posameznika resne posledice. Vbrizgavanje drog je poglaviten vzrok za širjenje virusa HIV. V nekaterih delih sveta sta raba heroina in razširjenost virusa HIV dosegla ravni epidemije. Nadzor nad drogami, ki vključuje preprečevanje zlorabe drog in ukrepe za manjšanje negativnih učinkov njihove zlorabe, je zato pomemben del bitke proti širjenju virusa HIV/aidsa.

Droge tudi ogrožajo naše okolje. Gojenje koke povzroča krčenje ogromnih površin deževnega gozda v Andih in tudi nacionalnih parkov. Preprosto se uničuje pljuča našega planeta. Med drugim tudi kemikalije, ki so v rabi pri proizvodnji kokaina, zastrupljajo lokalne vodotoke.

Nezakonito trgovanje z drogami spodkopava državno oblast, institucije in družbeno kohezijo. Prekupčevalci z drogami ponavadi izbirajo tržne poti, kjer je vladavina prava šibka. Na teh območjih in na splošno kriminal, ki je povezan z drogami, povečuje tveganje, da pride do družbene nestabilnosti in širjenja revščine.

Da bi prekinili ta škodljiv cikel, je ključnega pomena spodbujanje razvoja v regijah, kjer narašča zloraba drog in trgovanje z njimi. Naša prizadevanja za uresničevanje milenijskih razvojnih ciljev in boj proti zlorabi drog se morajo izvajati z roko v roki. S tem ko težimo k odpravi pridobivanja prepovedanih drog, se moramo hkrati tudi osredotočiti na odpravo revščine.

Zadnji zaskrbljujoči trendi v delih zahodne Afrike in srednje Amerike nam prikazujejo, kako lahko trgovanje z drogami ogroža državno varnost in celo suverenost držav. Zaradi tega se Združeni narodi vedno bolj osredotočajo na krepitev pravne države in preprečevanje kriminala tudi pri mirovnih operacijah za grajenje miru in ohranjanje miru.

Pri tem procesu morajo svoj del opraviti tudi državne oblasti. Vse države pozivam, da postanejo pogodbenice Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Med drugim države tudi pozivam, da uresničujejo svoje obveze kot pogodbenice Konvencije ZN proti korupciji, saj bodo tako krepile integriteto in zmanjševale korupcijo, ki pospešuje trgovanje z drogami.

Na letošnji mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami obnovimo našo zavezanost do delitve odgovornosti za dobrobit naših skupnosti in družine držav po svetu.

* *** *