Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/419
28. junij 2011

Program Združenih narodov za mlade strokovnjake 2011:
letos se lahko prijavijo Slovenci

DUNAJ, 28. junij (Informacijska služba ZN) - Sekretariat Združenih narodov je objavil, da bo potekal izbirni postopek za zaposlovanje državljanov iz držav članic na ravni mladi strokovnjak (P-2).

Združeni narodi iščejo visoko usposobljene kandidate, ki so svojo poklicno pot pripravljeni začeti kot mednarodni javni uslužbenci. Program za mlade strokovnjake ( Young Professionals Programme) je zaposlitvena pobuda, ki v Združene narode prinaša nove talente preko letnih vstopnih izpitov. Za mlade strokovnjake po vsem svetu je izpit osnova za začetek kariere v Združenih narodih. Ta program nadgrajuje nacionalni konkurenčni izpit za zaposlovanje v ZN (NCRE), ki je na zadnje potekal v letu 2010.

Preverjanje znanja bo potekalo za naslednja področja:

Administracija

Humanitarne razmere

Odnosi z javnostmi

Statistika

Izpit je odprt za državljane iz držav članic, ki v letu 2011 sodelujejo v programu za mlade strokovnjake. Letos lahko sodelujejo kandidati iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Še posebej spodbujamo, da se prijavijo kvalificirane ženske. Kandidati morajo imeti najmanj prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe za področje, za katerega se bodo prijavili na testiranje. Poleg tega prijavitelji ne smejo biti starejši od 32 let na dan 31. december 2011. Tekoče znanje angleščine ali francoščine je nujen pogoj.

Izpit bo sestavljen iz pisnega dela in intervjuja. Pisno preverjanje znanja bo potekalo predvidoma 7. decembra 2011.

Vsi, ki bi radi sodelovali pri konkurenčnih testih, morajo izpolniti spletno prijavo, prijavni obrazec pa je na voljo na portalu ZN za zaposlovanje ( http://careers.un.org/). Prijava mora biti oddana preko spletne strani do 10. septembra. Vseeno vam predlagamo, da se prijavite že prej.

* *** *

Za več informacij obiščite:

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEA

Preko e-pošte ali kako drugače ne odgovarjamo na vprašanja v zvezi s programom za mlade strokovnjake 2011. Naprošamo vas, da si na naši spletni strani pogledate rubriko "pogosto zastavljena vprašanja" ( frequently asked questions).