Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/419
28. jún 2011

Program OSN pre mladých profesionálov 2011:
Tento rok sa môžu uchádzať Slováci

VIEDEŇ, 28. jún (Informačná služba OSN) - Sekretariát OSN informuje o konaní skúšok s cieľom prijať občanov vybraných členských štátov na pozície na úrovni junior - profesionál (P-2).

OSN hľadá vysoko kvalifikovaných kandidátov, pripravených odštartovať profesionálnu kariéru v medzinárodnej verejnej službe. Program pre mladých profesionálov ( The young professionals programme - YPP) je náborová iniciatíva, ktorá prostredníctvom každoročných prijímacích skúšok prináša do OSN nové talenty. Pre mladých špičkových profesionálov na celom svete predstavujú tieto skúšky odrazový mostík pre začatie kariéry v OSN. Program nadväzuje na Národné náborové skúšky (National competitive recruitment examination - NCRE), ktoré sa naposledy konali v roku 2010.

Predmetom skúšok sú nasledujúce oblasti:

administratíva

humanitárne záležitosti

verejné informácie

štatistika

Skúšok sa môžu zúčastniť občania členských štátov, zapojených do Programu pre mladých profesionálov 2011, medzi ktoré patria Maďarsko, Rakúsko, Slovenská republika a Slovinsko. Účasť kvalifikovaných žien je obzvlášť vítaná. Uchádzači by mali mať ukončený aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania so zameraním na oblasť, ktorú si pre skúšku vybrali. Zároveň by ku dňu 31. decembru 2011 nemali prekračovať vek 32 rokov. Vyžaduje sa tiež plynulá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka.

Skúšky pozostávajú z písomnej a ústnej časti. Písomná časť skúšok sa uskutoční dňa 7. decembra 2011.

V prípade záujmu o účasť na skúškach je potrebné vyplniť online prihlášku, zverejnenú na www-stránke: http://careers.un.org/. Prihlášku je možné podať najneskôr do 10. septembra 2011. Žiadame uchádzačov o včasné podanie prihlášky.

* *** *

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEA

Nemáme možnosť odpovedať na konkrétne otázky, týkajúce sa Programu pre mladých profesionálov 2011, prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom. Navštívte sekciu "často kladené otázky" na www-stránke.