Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/421
7. julij 2011

Poročilo ZN: velik napredek pri doseganju milenijskih razvojnih ciljev, vendar smo pozabili na najbolj ranljive

Generalni sekretar ZN svetovne voditelje poziva, da okrepijo svoja prizadevanja za dosego milenijskih ciljev

DUNAJ/ŽENEVA, 7. julij (Informacijska služba ZN) - Poročilo Združenih narodov (ZN) navaja, da smo dosegli pomemben napredek v smeri doseganja milenijskih razvojnih ciljev (MRC). Njihova uresničitev do leta 2015 še vedno ostaja izziv, saj smo na najbolj revne pozabili.

Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je danes objavil poročilo za leto 2011 o doseganju milenijskih razvojnih ciljev (poročilo MRC 2011). Ob tem navaja, da obstaja razlog za veselje, saj smo od leta 2000, ko so se svetovni voditelji sestali in oblikovali cilje za zmanjšanje skrajne revščine, lakote, nepismenosti in bolezni, dosegli pomemben napredek.

»Milenijski razvojni cilji so na milijone ljudi spravili iz revščine, rešili številna življenja otrok in zagotovili, da otroci lahko obiskujejo šolo,« je povedal Ban. »Zmanjšali so umrljivost mater, ženskam povečali možnosti za njihovo uveljavitev, povečali dostop do čiste vode in številne ljudi osvobodili smrtonosnih in izčrpavajočih bolezni. Med drugim poročilo tudi navaja, da je pred nami še vedno dolga pot za opolnomočenje žensk in deklet, spodbujanje trajnostnega razvoja in zaščito najbolj ranljivih pred uničujočimi posledicam številnih kriz; pa naj bodo to konflikti, naravne nesreče ali celo nestanovitnost cen hrane in energije. "

Poročilo MRC 2011 izpostavlja dosežke na področju razvoja in poudarja, da so ti dosežki po eni strani posledica nenehne gospodarske rasti v nekaterih državah v razvoju in po drugi ciljnih ukrepov na nekaterih ključnih področjih, ki prispevajo k uresničevanju MRC; na primer področje zdravstva. Poročilo navaja, da je povečano financiranje iz več virov omogočilo okrepitev ključnih programov, kot je na primer program za zdravljenje ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom.

»Uresničevanje ciljev zahteva pravično in vključujočo gospodarsko rast oziroma rast, ki doseže vsakogar in vsem ljudem omogoča, še posebej pa revnim in marginaliziranim, da imajo od tega koristi," je dejal generalni sekretar ZN. "Od tega trenutka do leta 2015 moramo zagotoviti, da bomo naše obljube tudi držali. Svetovni voditelji ne smejo le pokazati, da jim ni vseeno, ampak morajo tudi pokazati pogum in odločnost za ukrepe.«

Ban je med drugim še poudaril, da je prehod na bolj trajnostno pot bistvenega pomena za doseganje milenijskih ciljev. Če želimo zagotoviti trajno rast in ohraniti naravno okolje, moramo zaščititi ekosisteme. Konferenca ZN za trajnostni razvoj, ki bo potekala junija 2012 v Riu de Janeiru in se pogosto naslavlja kot Rio +20, ponuja veliko priložnost za nov napredek.

Pomembni dosežki

  • Svet kot celota je še vedno na dobri poti, da doseže cilj zmanjševanja revščine. Do leta 2015 naj bi globalna stopnja revščine padla pod 15 odstotkov, kar je bistveno pod ciljnimi 23-imi odstotki. Dosežen bo pomemben napredek kljub nazadovanju zaradi nedavne gospodarske, prehranske in energetske krize.
  • Nekatere izmed najbolj revnih držav so dosegle izjemen napredek na področju izobraževanja. Kot primer lahko damo Burundi, Madagaskar, Ruando, Samoo, Sao Tome in Principe, Togo in Tanzanijo. Omenjene države so že dosegle, ali pa se približujejo cilju univerzalne osnovnošolske izobrazbe.
  • Število otrok, ki umrejo pred petim letom starosti, se je zmanjšalo iz 12,4 milijona v letu 1990 na 8,1 milijona v letu 2009, kar pomeni, da dnevno rešimo življenje skoraj 12.000 otrokom.
  • Povečano financiranje in bolj natančen nadzor je prinesel svetovno zmanjšanje števila smrti zaradi malarije, in sicer za 20 odstotkov. V letu 2000 je zaradi malarije umrlo skoraj 985.000 ljudi, v letu 2009 pa 781.000.
  • Nove okužbe z virusom HIV se konstantno zmanjšujejo. Leta 2009 se je z virusom HIV na novo okužilo nekje 2,6 milijona ljudi, kar je 21-odstotno zmanjšanje števila okužb od leta 1997, ko so nove okužbe dosegle svoj vrh.
  • Število ljudi, ki prejema antiretrovirusno terapijo za HIV ali aids, se je med letoma 2004 in 2009 povečalo za 13-krat. Zahvalimo se lahko večanju finančnih sredstev za te namene in širitvi programov zdravljenja.
  • V obdobju med 1990 in 2008 je dostop do ustreznih virov pitne vode dobilo nekje 1,1 milijarde ljudi v urbanih predelih in 723 milijonov ljudi na podeželju.

Pomoč ni prišla do najbolj ranljivih

Poročilo ugotavlja, da je bil napredek kljub uspehom neuravnotežen. Še vedno veliko ljudi ni deležnih navedenih uspehov. Kljub velikemu napredku še vedno obstajajo velike vrzeli med posameznimi državami in znotraj njih, zato je potrebno okrepiti prizadevanja za odpravo teh neravnovesij.

»Napredek se pogosto izogne tistih, ki so najnižje na ekonomski lestvici, ali so kako drugače prikrajšani na podlagi spola, starosti, invalidnosti ali etnične pripadnosti,« je pojasnil Ban. »Razlike med mestnim in podeželskim okoljem so še vedno zastrašujoče.«

Poročilo kaže, da so najrevnejši otroci dosegli najmanjši napredek glede boljšega prehranjevanja in možnosti za preživetje. V letu 2009 je bila skoraj četrtina otrok v državah v razvoju podhranjenih, pri čemer so bili najrevnejši otroci največje žrtve. Pri otrocih iz držav v razvoju, ki živijo v najbolj revnih gospodinjstvih, je verjetnost, da umrejo pred petim letom starosti, dvakrat večja kot pri tistih, ki živijo v najbolj bogatih gospodinjstvih.

Če si reven, ženska ali živiš na konfliktnem območju, se povečuje verjetnost, da boš kot otrok brez možnosti do šolanja. V svetovnem merilu 42 odstotkov oziroma 28 milijonov otrok, ki niso vpisani v osnovno šolo, živi v revnih državah, ki jih pestijo konflikti.

Nenehno se poudarja, da je doseganje milenijskih razvojnih ciljev v veliki meri odvisno od zagotavljanja opolnomočenosti žensk in enakih možnosti med spoloma. Poročilo izpostavlja, da je pred nami še dolga pot za dosego tega cilja. Poročilo tudi ugotavlja, da so možnosti za polno in produktivno zaposlenost majhne predvsem za ženske. V obdobju 2008-2009 smo bili priča precejšnji izgubi delovnih mest, v 2010 pa smo beležili rast zaposlovanja zaradi gospodarskega okrevanja. Ta rast je bila nižja pri ženskah kot pri moških, kar še posebej velja za države v razvoju.

Poročilo navaja, da napredek na področju sanitarij pogosto obide revne in tiste, ki živijo na podeželju. Več kot 2,6 milijarde ljudi še vedno nima dostopa do stranišč ali drugih oblik ustreznih sanitarij. Tudi tam, kjer je bil napredek opazen, je v veliki meri obšel revne. Na primer, v južni Aziji je pokritost sanitarij najbolj revnih gospodinjstev 40-odstotna, odstotek pa se med letom 1995 in 2008 ni bistveno spremenil.

Na milenijskem vrhu ZN septembra 2000 je bil sklenjen dogovor, da se mora vseh osem milenijskih razvojnih ciljev, ki predvidevajo zmanjšanje skrajne revščine in lakote, izboljšanje zdravstva in izobraževanja, opolnomočenje žensk in zagotovitev okoljske trajnosti, uresničiti do leta 2015. Na vrhu ZN o doseganju MRC, ki je potekal septembra 2010, so svetovni voditelji ponovno potrdili svojo zavezanost do uresničitve ciljev in h krepitvi kolektivnega ukrepanja ter širitvi dobrih praks iz preteklosti. Na vrhu je bila oblikovana Globalna strategija za zdravje žensk in otrok, donatorji pa so obljubili več kot 40 milijard ameriških dolarjev spodbud.

Poročilo o doseganju milenijskih razvojnih ciljev je letna ocena regionalnega napredka pri doseganju milenijskih ciljev. Poročilo je rezultat izčrpnih in aktualnih podatkov, ki jih zbere več kot 25 agencij ZN in mednarodnih organov, pripravi pa ga Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve. Celoten sklop podatkov, ki so bili uporabljeni pri pripravi poročila, se nahaja na http://mdgs.un.org. Nadaljnje informacije, tiskovne materiale in medijske kontakte posameznih agencij lahko najdete na www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Kontakti za medije:

V Ženevi

Informacijska služba ZN, Palača narodov, C-302
Tel. (+41-22) 917-2302 ali (+41-22) 917-2325
E-pošta: fbernard[at]unog.ch ali abeauclair[at]unog.ch

V New Yorku

Wynne Boelt
Oddelek ZN za javno informiranje
Tel. (+1-212) 963-8264
E-pošta: boelt[at]un.org

Newton Kanhema
Oddelek ZN za javno informiranje
Tel. (+1-212) 963-5602
E-pošta: kanhema[at]un.org