Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/421
2011. július 7.

Jelentős előrelépés a Millenniumi Fejlesztési Célok terén, de a legszegényebbek lemaradnak - áll az ENSZ jelentésében

Az ENSZ főtitkára sürgette a világ vezetőit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a célokat

BÉCS/GENF, július 7. (ENSZ Információs Szolgálat) - Jelentős lépések történtek a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) elérése érdekében, ugyanakkor a célok elérése a kitűzött határidőre, 2015-re, nagy kihívást jelent, mivel a világ legszegényebbjei lemaradnak - áll az ENSZ jelentésben.

A Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló 2011. évi jelentést ma mutatta be Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára, aki szerint van okunk az ünneplésre, mivel jelentős sikereket értünk el 2000 óta, amikor a világ vezetői megalkották a Célokat a mély szegénység, az éhezés, az írástudatlanság és a betegségek csökkentése érdekében.

" Az MDG már millióknak segített kitörni a szegénységből, számtalan gyermekéletet mentett meg és elősegítette hogy iskolába járjanak" - monda Ban. "Csökkent az anyák halandósága, nőtt a nők lehetőségeinek száma, javult a tisztavízhez való hozzáférés és sok ember megszabadult a halálos és legyengítő betegségek veszélyétől. Ugyanakkor, a jelentés bemutatja, hogy sok munka vár még ránk a nők és lányok jogainak érvényesülése terén, a fenntartható fejlődés megismertetése terén, és a leginkább veszélyeztetettek védelmében az őket érő többszörösen pusztító válságok miatt, legyen az háborús konfliktus, természeti katasztrófa vagy az élelmiszer és energia árak emelkedése.

A MDG 2011. évi jelentése kiemeli a fejlesztési sikereket és megjegyzi, hogy ezek közül sok köszönhető a fejlődő országok folyamatos gazdasági növekedésének és a MDG célzott erőfeszítéseinek olyan fontos területeken, mint például az egészségügy. A több forrásból érkező megnövekedett pénzügyi támogatás által a fontos programok, mint például az HIV/AIDS fertőzöttek kezelése, kiszélesedhettek.

" A célok eléréséhez szükséges a kiegyenlített és átfogó gazdasági növekedés, amely mindenkit érint és amely révén mindenki, különösen a szegény, marginalizálódott rétegek, gazdasági lehetőséghez juthatnak." - jelentette ki a Főtitkár. "A jelen és 2015. közötti időszakra vonatkozóan mindent el kell követnünk, hogy az ígéreteinket betarthassuk. A világ vezetői meg kell mutassák, hogy nem csak érdeklődnek, de bátorságuk és meggyőződésük is adott ahhoz, hogy lépjenek."

"Elengedhetetlen, hogy fenntarthatóbb útra lépjünk annak érdekében, hogy elérjük a Millenniumi Célokat"- mondta Ban. Az ökoszisztémákat meg kell védenünk, hogy a támogassuk a folyamatos növekedést és a természeti környezetet megvédjük. A 2012 júniusában Rio de Janeiróban megrendezendő ENSZ Konferencia a Fenntartható Fejlődésről,amelyet csak Rio+20-ként szokás említeni, jelentős lehetőséget kínál a fejlődés érdekében.

Jelentős előrelépések

  • A világ egésze jó úton halad a szegénységcsökkentési cél elérése felé és 2015-re a globális szegénységi ráta 15 százalék alá eshet - jóval 23 százalékos cél alá - a közelmúlt gazdasági, élelmiszer és energia válságainak ellenére is.
  • Néhány a legszegényebb országok közül a legnagyobb lépést az oktatás területén tették. Például Burundi, Madagaszkár, Ruanda, Szamoa, Sao Tome és Principe, Togo és Tanzánia elérték, vagy nagyon közel járnak ahhoz, hogy az általános iskolai oktatásban mindenki részt vehessen.
  • Az öt év alatti gyermekek halálozási száma az 1990-es 12.4 millióról 8.1 millióra csökkent, ami azt jelenti, hogy közel 12,000-rel kevesebb gyermek hal meg évente.
  • A megnövekedett pénzügyi forrásoknak és az intenzív ellenőrzéseknek köszönhetően a malária okozta halálozás 20 százalékkal mérséklődött: a 2000-ben nyilvántartott 985,000 haláleset 209-ben 781,000-re csökkent.
  • Az új HIV fertőzések száma egyenletesen csökken. 2009-ben 2.6 millió ember fertőződött meg HIV vírussal - 1997 óta, amikor a legtöbb megfertőződést mértek, ez mintegy 21 százalékos csökkenés.
  • A megnövekedett pénzügyi lehetőségeknek és a kiterjesztett programoknak köszönhetően 2004 és 2009 között tizenháromszorosára növekedett azoknak a száma, akik antiretrovirális terápiában részesülnek HIV és AIDS fertőzés esetén.
  • A becslések szerint a városi területeken 1.1 milliárdan, a vidéki területeken pedig 723 millióan jutottak tiszta ivóvízhez az 1990 és 2008 közötti időszakban.

A legsebezhetőbbeket nem érjük el

A fejlődés azonban nem egyenletes, és még nagyon sokakat hagytunk hátra - jegyzi meg a jelentés. A jelentős fejlődés ellenére, nagy eltérés mutatkozik országok között, ezért erőfeszítéseinket növelnünk kell.

"A fejlődés kikerüli azokat, akik a gazdasági létra legalján helyezkednek el vagy akiket hátrány ér nemük, koruk, rokkantságuk vagy etnikai hovatartozásuk miatt," - mondta el Ban. "A városi és vidéki területek közötti különbség továbbra is ijesztő."

A jelentés bemutatja, hogy a legkisebb fejlődés a legszegényebb gyerekek esetében volt tapasztalható a jobb táplálkozás és túlélés tekintetében. 2009-bern a fejlődő világban élő gyermekek mintegy negyede alultáplált, ez főként a legszegényebbeket érinti. A fejlődő világ legszegényebb háztartásaiból származó gyerekek esetében kétszeres a kockázata annak, hogy öt éves koruk előtt elhunynak, mint a leggazdagabb háztartásokban élőknél.

Ha egy gyermek szegény, nőnemű és háborús konfliktuszónában él nagy valószínűséggel nem fog iskolába járni - állítja a jelentés. Világszerte az általános iskolába járó gyermekek közül 42 százalék - 28 millió fő - szegény, háborús konfliktusban érintett országban él.

Míg a jelentés hangsúlyozza, hogy a MDG célok elérése nagy mértékben a nők lehetőségeinek növelésétől és nők és férfiak, fiúk és lányok közötti egyenjogúság kiharcolásától függ, azt is bemutatja, hogy ezen célok elérése még nagyon messze van. A jelentés szerint a nők lehetősége a teljes munkaidős és termelési területen való alkalmazásra különösen szűk. A 2008-2009. évi jelentős munkahelymegszűnéseket követően a 2010. évi gazdasági fellendülés során tapasztalt munkahely-növekedés, különösen a fejlődő országokban, kevésbé volt megfigyelhető a nők esetében, mint a férfiakéban.

A szennyvízelvezetés fejlődése, jelzi a jelentés, gyakran elkerüli a szegényeket és a vidéken élőket. Több mint 2.6 milliárd ember nélkülözi még mindig a megfelelő vécét és a fejlett szennyvízelvezetés különböző formáit. Ahol történt is fejlődés, jobbára kimaradtak belőle a szegények. Dél Ázsiában például, a szennyvízelvezetés lefedettsége a legszegényebb 40 százalék esetében alig változott 1995 és 2008 között.

A Millenniumi Fejlesztési Célokat 2000 szeptemberében fogadták el a Millenniumi Csúcstalálkozón, a 2015-ig megvalósítandó nyolc célkitűzés a szegénység és éhínség mérséklésére, az oktatás és egészségügy fejlesztésére, a nők esélyegyenlőségének előmozdítására valamint a fenntartható fejlődés biztosítására irányul. A 2010 szeptemberében tartott ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok Csúcstalálkozóján a világ vezetői megerősítették elkötelezettségüket a Célok iránt és közös cselekvésre, valamint a sikeres megközelítések kiterjesztésére szólítottak fel; továbbá elindították a globális stratégiát a nők és gyermekek egészsége érdekében, amelyhez több mint 40 milliárd dollár adományt gyűjtöttek.

A Jelentés a Millenniumi Fejlesztési Célokról a célok felé történt regionális előrelépések évente kiadott értékelése, amelyet a legátfogóbb, több mint 25 ENSZ és nemzetközi ügynökség által összegyűjtött legfrissebb adatok alapján készíti az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya. A jelentéshez felhasznált teljes adatállomány elérhető az alább címen: http://mdgs.un.org. További információ, sajtóanyag és a médiával kapcsolatot tartók listája itt található: http://www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Média számára kapcsolattartó:

Genf

ENSZ Információs Szolgálat, Palais des Nations, C-302
Tel: (+41-22) 917-2302 vagy (+41-22) 917-2325
E-mail: fbernard[at]unog.ch vagy abeauclair[at]unog.ch

New York

Wynne Boelt
ENSZ Tájékoztatási Főosztály
Tel. (+1-212) 963-8264
E-mail: boelt[at]un.org

Newton Kanhema
ENSZ Tájékoztatási Főosztály
Tel. (+1-212) 963-5602
E-mail: kanhema[at]un.org