Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/257
5. april 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Preprečevanje protimikrobne odpornosti: brez ukrepov danes, brez zdravja že jutri"

Sporočilo ob svetovnem dnevu zdravja,
7. april 2011

DUNAJ, 7. april (Informacijska služba ZN) - Odkritje antibiotikov in drugih antimikrobnih zdravil je pomenilo enega izmed največjih napredkov pri prizadevanjih za izboljšanje zdravja ljudi. Tovrstna zdravila so bila uvedena v štiridesetih letih dvajsetega stoletja, pred tem pa je vsako leto za nalezljivimi boleznimi umrlo več deset milijonov ljudi. Antibiotiki in druga antimikrobna zdravila so nato močno zmanjšala stopnjo umrljivosti za nalezljivimi boleznimi.

V začetku so od teh zdravil imele koristi predvsem najbolj razvite države in bogati sloji prebivalstva v revnih državah. V zadnjih dveh desetletjih se situacija spreminja, saj so nove strategije javnega zdravstva in mehanizmi njihovega financiranja omogočili, da tudi revnejši sloji prebivalstva imajo dostop do zdravil, ki preprečujejo nalezljive bolezni. Predvsem imamo v mislih tuberkulozo, virus HIV, malarijo, pljučnico in drisko. Močno se je razširila tudi zasebna prodaja in uporaba teh zdravil za ljudi in živali.

Koristi od takšnih zdravil so bile izjemne, vendar sedaj tvegamo izgubo teh koristi, saj se širi protimikrobna odpornost različnih mikroorganizmov na zdravila. Protimikrobna odpornost je sicer naravni pojav, vendar se je pospešila zaradi široke uporabe teh zdravil, njihove prekomerne uporabe in celo zlorabe ter zaradi širjenja okužb z odpornimi mikroorganizmi v zdravstvu in kmetijstvu. Širjenje odpornih mikroorganizmov po vsem svetu še dodatno pospešujemo s trgovino, potovanji in migracijami.

Nekatera zdravila, ki so ozdravila naše starše in stare starše, so danes neuporabna. Protimikrobna odpornost na zdravila predstavlja veliko finančno breme za zdravstvene sisteme. Zaradi tega umira vedno večje število ljudi, kar pa bi lahko preprečili. Slednje tudi ogroža in izničuje dosedanje dosežke pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev na področju zdravja. Dodatno lahko protimikrobna odpornost ogrozi dosedanji napredek moderne medicine in z njo povezanih tehnologij, ki preprečujejo nalezljive bolezni. Morda je pri vsem tem še najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da je dobava novih antimikrobnih zdravil, ki bi nadomestila neučinkovita zdravila, že skoraj usahnila.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je za letošnji svetovni dan zdravja izbrala naslednjo temo: "Preprečevanje protimikrobne odpornosti: brez ukrepov danes, brez zdravja že jutri". Pojav protimikrobne odpornosti je kompleksen problem, ki se dotika številnih interesnih skupin. Problem moramo obravnavati takoj in odločno, in sicer s celovitim odzivom po vseh sektorjih, tako znotraj posameznih držav kot med njimi.

WHO poziva k ukrepom za povečanje odgovornosti na področju zdravstva in zaustavitev širjenja protimikrobne odpornosti na zdravila. V ta namen je organizacija objavila dokument iz šestih točk, ki opredeljuje naslednje ukrepe: skupno načrtovanje, nadzor, regulacijo zdravil, racionalno rabo zdravil, preprečevanje in obvladovanje okužb ter inovacije in raziskave. Vlade, industrija in vse interesne skupine se morajo odzvati na ta poziv. Zavedati se moramo, da je v nevarnosti svetovno zdravje in ogroženih na milijone življenj.

* *** *