Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/257
5.apríl 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii: Žiadne opatrenia dnes, žiadna liečba zajtra"

Odkaz k Svetovému dňu zdravia,
7.apríl l 2011

VIEDEŇ, 7.apríl (Informačná služba OSN) - Objavenie antibiotík a ďalších antimikrobiálnych liekov predstavuje jeden z najdramatickejších pokrokov v oblasti ľudského zdravia. Predtým, ako boli tieto lieky v 40-tych rokoch uvedené na verejnosť, zobrali infekčné choroby každoročne životy desiatkam miliónom ľudí. Lieky však bremeno infekčných chorôb pomohli znížiť.

Prvé úspechy boli zaznamenané vo vysoko príjmových krajinách a medzi bohatou populáciou v chudobných krajinách. Ale za posledné dve desaťročia nové stratégie v oblasti verejného zdravia a finančných mechanizmov umožnili chudobnejším komunitám prístup k liekom na závažné smrteľné choroby ako napríklad TBC, HIV, malária, zápal pľúc a hnačkové ochorenia. Súkromný predaj liekov pre ľudí aj zvieratá sa taktiež výrazne zvýšil.

Bol to nesmierny úspech, teraz však riskujeme, že mnohé z týchto vzácnych liekov stratíme kvôli čoraz väčšiemu množeniu sa organizmov odolných voči tomuto typu liekov. Antimikrobiálna rezistencia je prirodzený jav, avšak zhoršovaný rozšíreným, nadmerným a nesprávnym užívaním liekov ako aj rozšírením odolných infekcií v zdravotnej starostlivosti a poľnohospodárstve. Obchod, cestovanie a migrácia zvyšujú šírenie týchto organizmov za hranice ďalších komunít a krajín.

Niektoré z liekov, ktoré zachránili našich rodičov a starých rodičov, sú dnes už nepoužiteľné. Odolnosť voči liekom si vyžaduje obrovské náklady zo strany zdravotných systémov; zbytočne si vyberá veľkú daň na životoch, pričom nám hrozí, že sa vrátime späť aj napriek pokrokom, ktoré sa nám už v oblasti zdravia podarilo pri plnení Miléniových rozvojových cieľov dosiahnuť. Rezistencia by taktiež mohla podkopať výdobytky modernej medicíny a technológií používaných na boj proti neprenosným chorobám. Pravdepodobne najviac však znepokojuje, že zdroj nových antimikrobiálnych liekov, ktoré by nahradili tie, ktoré už nezaberajú, takmer vyschol.

Svetová zdravotnícka organizácia si vybrala myšlienku "Bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii: Žiadne opatrenia dnes, žiadna liečba zajtra" ako tému tohtoročného Svetového dňa zdravia. Objavenie sa antimikrobiálnej rezistencie je komplexný problém, ktorý zahŕňa množstvo zainteresovaných strán. Je potrebné, aby sme sa naň urýchlene, intenzívne a komplexne zamerali cez všetky sektory, národy a v rámci národov.

V dnešný deň WHO vyzýva na realizáciu krokov s cieľom zvýšiť zodpovednosť a zastaviť šírenie odolnosti voči liekom prostredníctvom šesťbodového balíčka opatrení: spoločné plánovanie; sledovanie; regulácia liekov; rozumné užívanie liekov; prevencia a kontrola infekcie; inovácia a výskum. Vlády, priemysel a ďalšie zainteresované strany musia na túto výzvu odpovedať. V stávke je celosvetové zdravie a životy miliónov ľudí.

* *** *