Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/262
2. maj 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Svobodna izmenjava informacij in idej preko medijev spodbuja povezovanje ljudi in držav v interesna omrežja"

Sporočilo ob svetovnem dnevu svobode tiska,
3. maj 2011

DUNAJ, 3. maj (Informacijska služba ZN) - Kadar vlade zatirajo svoje ljudi in se ščitijo pred nadzorom, je svoboda tiska ena izmed najmočnejših mehanizmov za razkrivanje zločinov in ohranjanje zaupanja javnosti.

Ko se ljudje soočajo z diskriminacijo in marginalizacijo, jim dostop do medijev daje glas in ustvarja njihovo skupno zavedanje o lastnem trpljenju.

Svobodna izmenjava informacij in idej preko medijev spodbuja povezovanje ljudi in držav v interesna omrežja, kar je še toliko bolj pomembno v času velikih svetovnih izzivov.

Svetovni dan svobode tiska izhaja iz prizadevanja afriških novinarjev; ti so neposredno po padcu berlinskega zidu in ukinjanju medijske cenzure v vzhodni Evropi videli možnost za uveljavljanje svobode tiska tudi na njihovi celini. Sodelovali so z UNESCO in leta 1991 organizirati seminar v Namibiji, katerega rezultat je bila prelomna windhoeška deklaracija o svobodnih in neodvisnih medijih. Deklaracija je spodbudila Generalno skupščino Združenih narodov, da je dve leti kasneje dan sprejetja deklaracije razglasila za svetovni dan svobode tiska.

Sedaj se prav narodi Severne Afrike in Bližnjega vzhoda združujejo, da bi uveljavili svoje demokratične pravice in svoboščine. Povsem se zanašajo na rabo interneta in socialnih medijev, da bi spodbudili spremembe v njihovem družbenem okolju.

Tema letošnjega svetovnega dne, ki se glasi "Nove meje, nove ovire", kaže na to izjemno spremembo svetovne medijske strukture. Novi mediji in tehnologije, kot so na primer mobilni telefoni, še naprej krepijo posameznika in zbiranje novic ter osvetljujejo nekdaj v veliki meri skrito delovanje vlad, podjetij in industrije.

Poleg omenjenih koristi, ki jih prinašajo mediji, še vedno ostajajo stari izzivi, kot je na primer izraba medijev za širjenje sovraštva in spodbujanje nasilja. Vsekakor obstajajo tudi nove ovire, ki jih ustvarjajo države, in sicer spletni nadzor, digitalno nadlegovanje in cenzura na internetu. Po poročanju Odbora za zaščito novinarjev je bilo v letu 2010 ubitih najmanj šest novinarjev, ki so širili novice predvsem preko spleta. V letu 2008 je bilo v zaporu prvič več 'spletnih' novinarjev, kot pa tistih, ki delajo za tradicionalne medije.

Na svetovni dan svobode tiska se spomnimo tistih novinarjev, urednikov in drugih medijskih strokovnjakov, ki so bili ubiti zaradi njihovega poročanja. Dajmo častiti njihovo dediščino in se zavzemajmo za pravičnost. Žal nekaznovanost, ki pogosto sledi takšnim umorom, kaže na zaskrbljujoče pomanjkanje interesa javnih organov, da bi zaščitili novinarje in popolno preziranje njihove pomembne vloge. Veliko drugih novinarjev pa pristane v zaporu samo zato, ker vestno opravljajo svoje delo.

Na današnji dan, ko obeležujemo 20. obletnico windhoeške deklaracije, si dajmo za cilj tudi postaviti premostitev digitalnega razkoraka. Težimo k temu, da bi vsi ljudje lahko imeli koristi od dostopa do novih medijev in komunikacijskih tehnologij ter bi jih svobodno uporabljali.

Člen 19 iz Splošne deklaracije človekovih pravic razglaša pravico vseh ljudi, da "lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje". Dajmo znova potrditi našo zavezanost k temu temeljnemu načelu demokracije, razvoja in miru.

* *** *