Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/262
2.máj 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Slobodná výmena informácií a myšlienok prostredníctvom médií môže spájať ľudí a krajiny do sietí pre spoločnú vec"

Odkaz ku Svetovému dňu slobody tlače,
3.máj 2011

VIEDEŇ, 3.máj (Informačná služba OSN) - V čase, keď vlády utláčajú svoj ľud a schovávajú sa pred kritickým pohľadom, patrí sloboda tlače medzi najsilnejšie nástroje odhaľujúce zločiny a udržiavajúce dôveru verejnosti.

Keď ľudia čelia diskriminácii a marginalizácii, prístup k médiám im môže poskytnúť názor a napomôcť vytvoriť spoločný obraz o ich situácii.

V čase naliehavých globálnych výziev môže slobodná výmena informácií a myšlienok prostredníctvom médií spájať ľudí a krajiny do sietí pre spoločnú vec.

Svetový deň slobody tlače pochádza od afrických novinárov, ktorí sa podľa vzoru pádu Berlínskeho múru a rozpadajúcich sa reštrikcií médií vo východnej Európe, dožadovali podobného pokroku na svojom kontinente. V spolupráci s organizáciou UNESCO zorganizovali v roku 1991 v Namíbii seminár, z ktorého vzišlo pamätné Vyhlásenie z Windhoeku o slobodných a nezávislých médiách, ktoré následne o dva roky neskôr inšpirovalo Valné zhromaždenie OSN k vyhláseniu tohto svetového dňa.

Dnes je to ľud Severnej Afriky a Blízkeho východu, ktorý sa mobilizuje pre demokratické práva a slobody, pričom sa v snahe urýchliť zmenu v spoločnosti intenzívne a tvorivo spolieha na internet a sociálne médiá.

Témou tohtoročného svetového dňa je myšlienka "Nové hranice, nové bariéry", ktorá upozorňuje na túto dramaticky zmenenú celosvetovú mediálnu scénu. Nové médiá a nástroje ako napríklad mobilné telefóny naďalej posilňujú postavenie jednotlivcov, zlepšujú zbieranie správ a osvetľujú kedysi prevažne utajený chod vlád, obchodu a priemyslu.

Popri týchto prínosoch stoja staré výzvy ako napríklad použitie médií na šírenie nenávisti a podnecovanie násilia. Taktiež nemožno poprieť nové prekážky zo strany členských štátov ako napríklad kybernetické sledovanie, obťažovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a cenzúra na internete. Podľa Výboru na ochranu novinárov bolo v roku 2010 zabitých najmenej šesť novinárov, ktorí pracovali najmä prostredníctvom internetu. V roku 2008 bolo vo väzení viac "on-line reportérov" ako tých, ktorí pracujú v tradičných médiách.

V tento Svetový deň slobody tlače si pripomeňme novinárov, vydavateľov a ďalších profesionálov z médií, ktorí boli zabití z dôvodu svojej práce. A uctime si ich pamiatku tým, že dáme spravodlivosti zadosť. Beztrestnosť, ktorá často nasleduje po takýchto vraždách, napovedá o znepokojujúcom nedostatku oficiálneho záujmu o ochranu novinárov a o otvorenom pohŕdaní kľúčovou úlohou, ktorú zohrávajú. Mnoho ďalších novinárov živorí vo väzení len preto, že si robilo svoju prácu.

V tento deň, kedy si pripomíname 20.výročie Deklarácie z Windhoeku, sa taktiež zaviažme k tomu, že preklenieme digitálnu priepasť, aby všetci ľudia mohli mať prístup a využívať nové médiá a komunikačné technológie.

Článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zdôrazňuje právo všetkých ľudí "vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice". Znovu potvrďme náš záväzok k týmto základným princípom demokracie, rozvoja a mieru.

* *** *