Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/262
2011. május 2.

Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"A média képes összekötni az embereket és az országokat az információk és gondolatok szabad áramlásán keresztül közös célok hálózatába"

Üzenete a Sajtószabadság világnapján,
2011. május. 3.

BÉCS, május 3. (ENSZ Információs Szolgálat) - Amikor kormányok elnyomják népüket és magukat pedig elrejtik a vizsgálat elől, akkor a sajtószabadság az egyik leghatalmasabb erő, amely beszámol a visszaélésekről és fenntartja a köz bizalmát.

Amikor az embereket diszkrimináció éri és marginalizálódnak a médiához való hozzáférés révén adhatnak hangot helyzetükről és oszthatják meg sorsukat másokkal.

A média képes összekötni az embereket és az országokat az információk és gondolatok szabad áramlásán keresztül közös célok hálózatába.

A Sajtószabadság világnapja azoktól az afrikai újságíróktól ered, akik a berlini fal leomlásának hajnalán, amikor kelet európai médiakorlátozások már omladoztak, hasonló fejlődést kerestek saját kontinensükön. Együtt dolgoztak az UNESCO-val az 1991. évi namíbiai szeminárium megszervezésében, amelyen megszületett a mérföldkőnek számító, a szabad és független sajtóról szóló Windhoek Nyilatkozat, amely 2 évvel később a sajtószabadság világnapjának kihirdetésére ösztönözte az ENSZ Közgyűlést.

Napjainkban Észak Afrika és a Közel-Kelet népei demokratikus jogaikért és szabadságukért küzdenek - és küzdelmük nagymértékben hagyatkozik az internetre és a közösségi oldalakra, hogy ezekkel is elősegítsék a változás terjedését társadalmukban.

Az idei világnap témája: "Új határok, új akadályok", amely a drámaian megváltozott globális média világára utal. Az új médiumok és eszközök, mint például a mobil telefon egyre nagyobb hatalommal ruházzák fel ez egyéneket; elősegítik, hogy több hírhez jussanak és rávilágítanak a kormány, az üzleti világ és az ipar korábban eltitkolt, rejtett tevékenységeire.

Mindezen új előnyök mellett ott állnak még a régi feladatok, mint a média használata a gyűlöletkeltés és erőszak mellett. Tagadhatatlan továbbá, hogy a Tagállamok is új akadályokat teremtenek, mint például a cyber-felügyelet, a digitális zaklatás és az internet cenzúra. Az Újságírók Védelmére Létrehozott Bizottság szerint legalább 6 olyan újságírót öltek meg 2010-ben, akik elsősorban az interneten dolgoztak. 2008-ban történt meg először, hogy több online riportert börtönöztek be, mint a hagyományos médiában dolgozókat.

A Sajtószabadság világnapján emlékezzünk azokra az újságírókra, szerkesztőkre és más média szakemberekre, akiket munkájuk miatt öltek meg. És tiszteljük emléküket azzal, hogy elősegítjük az igazságszolgáltatást. A büntetlenség, amely az ilyen gyilkosságok gyakori velejárója azt sugallja, hogy hiányzik a hivatalos fellépés az újságírók védelmére és kulcsfontosságú szerepük nyílt megvetés tárgya. Nagyon sok újságíró sínylődik börtönben csak azért, mert a munkájukat végezték.

Ezen a napon, a Windhoek Nyilatkozat 20. évfordulóján, vállaljunk kötelezettséget a digitális megosztottság áthidalása mellett, hogy minden ember hozzáférhessen és használhassa az új médiát és kommunikációs technológiákat.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke szerint minden személynek joga van ahhoz hogy "kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon határokra való tekintet nélkül." Erősítsük meg hát elkötelezettségünket a demokrácia, fejlődés és béke eme alapköve iránt.

* *** *