Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/302
16. november 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Spodbujanje k strpnosti odpravlja predsodke in sovraštvo"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu strpnosti,
16. november 2011

DUNAJ, 16. november (Informacijska služba ZN) - Smo v obdobju, ko se stara podoba sveta počasi, a brez povratka spreminja, obrisi novega sveta pa šele začenjajo dobivati svojo obliko. Tako so tradicionalne institucije na preizkušnji. Proračuni se krčijo. Družine so pod vedno večjim pritiskom. Pri ljudeh vse te nenehne spremembe povzročajo močan strah.

V času sprememb moramo ostati zvesti idealom in načelom, ki so v ospredju Ustanovne listine Združenih narodov in Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Med temi temeljnimi vrednotami je tudi strpnost. Biti strpen mora pomeniti več kot le prizadevati si za miroljubno sožitje, čeprav je slednje ključnega pomena. Pomeniti mora dejansko razumevanje drugih, kar pa lahko spodbujamo z dialogom in pozitivnim sodelovanjem z drugimi.

To je še posebej pomembno pri preprečevanju diskriminacije, ki povzroča toliko sporov, uničenja in smrti. Vsi imamo odgovornost, da zaščitimo žrtve diskriminacije, ne glede na to, ali gre za diskriminacijo na podlagi rase, vere, narodnosti, jezika, spola, spolne usmerjenosti ali drugih dejavnikov. Spodbujanje k strpnosti odpravlja predsodke in sovraštvo.

UNESCO ima pomembno vlogo pri krepitvi strpnosti s tem, ko spodbuja kakovostno izobraževanje za vse deklice in dečke, skrbi za napredek svobodnih in pluralnih medijev, vključno s temi na internetu, in se zavzema za varovanje kulturne dediščine ter spodbuja k spoštovanju kulturne raznolikosti.

Medtem ko se soočamo s kompleksnimi in globalnimi izzivi našega časa, si Združeni narodi še naprej prizadevajo za medsebojno razumevanje med narodi in državami, kar je vedno bolj pomembno v vse bolj medsebojno povezanem svetu. Za mednarodni dan strpnosti se spomnimo, da se strpnost začne z vsakim od nas, in sicer vsak dan.

* *** *