Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/302
2011. november 16.

Egyesült Nemzetek Főtitkára Ban Ki Mun:

"A tolerancia ellenszere lehet az előítéletnek és a gyűlöletnek"

Üzenete a tolerancia nemzetközi napján,
2011. november 16.

BÉCS, november 16. (ENSZ Információs Szolgálat) - Olyan időben élünk, amikor a régi világ lassan, de visszafordíthatatlanul változik és az új világ körvonalai csak most kezdenek kirajzolódni. A hagyományos intézmények léte inog. A költségvetések egyre csökkennek. A családok nyomás alatt állnak. Ezek a változások hatalmas nyugtalanságot keltenek.

Változás idején ragaszkodnunk kell ideáljainkhoz, azokhoz az elvekhez, amelyek az ENSZ Alapokmány és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alapját jelentik. A tolerancia egy ezen alapértékek közül. A tolerancia gyakorlása többet kell jelentsen, mint puszta békés egymás mellett élés, bármily fontos az is. Aktív megértés is kell legyen, amelyet a másokkal való párbeszéd és irántuk való pozitív elkötelezettség segít elő.

Ez különösen fontos az oly sok megosztottságot, pusztítást és halált okozó diszkrimináció elleni küzdelemben. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy megvédjük a sebezhetőeket a diszkriminációtól, történjen az faji, vallási, nemzetiségi, nemi, szexuális irányultság vagy egyéb alapján. A tolerancia gyakorlása ellenszere lehet az előítéletnek és a gyűlöletnek.

Az UNESCO különleges szerepet játszik az aktív tolerancia terjesztésében azáltal, hogy támogatja aminőségi oktatás minden gyermek számára; elősegíti a szabad és plurális média, beleértve az internet működését; valamint a kulturális örökség védelme és a kulturális sokszínűség tiszteletére ösztönzés révén.

Korunk összetett és globális kihívásaival szembenézve az Egyesült Nemzetek Szervezte továbbra is azon fog fáradozni, hogy a népek és országok megértsék egymást, hiszen jelenti az alapot, amelyre szükségünk van ebben az összekapcsolt világban. Ezen a nemzetközi napon emlékezzünk arra, hogy az aktív toleranciát mindannyiunknak gyakorolnunk kell, minden áldott nap.

* *** *