Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/304
23. november 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Razširjenost tovrstnega nasilja bi morala šokirati vsakogar"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami,
25. november 2011

DUNAJ, 25. november (Informacijska služba ZN) - Nasilje nad ženskami in dekleti se pojavlja v več oblikah in je razširjeno po vsej zemeljski obli. Sem sodi posilstvo, nasilje v družini, nadlegovanje na delovnem mestu, nasilje v šoli, pohabljanje ženskih spolnih organov in spolno nasilje v oboroženih spopadih. Vse našteto povzročajo predvsem moški. Ne glede na to, ali gre za države v razvoju ali razvite države, bi morala razširjenost tovrstnega nasilja šokirati vsakogar. Nasilje, in v mnogih primerih tudi sama grožnja z njim, je eno izmed največjih ovir za popolno enakopravnost žensk.

Pravica žensk in deklet do življenja brez nasilja je temeljna in neodtujljiva. To je zapisano v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah in humanitarnem pravu, hkrati pa je ta pravica tudi v osrčju moje kampanje Združimo se in odpravimo nasilje nad ženskami ( UNiTE to End Violence against Women), ki se je pričela leta 2008. Od takrat naprej kampanja povezuje vlade, civilno družbo, podjetniški sektor, športnike, umetnike, ženske, moške in mlade po vsem svetu. Družbena platforma za povezovanje "Recimo NE - združimo se ( Say NO-UNiTE)" je zabeležila že več kot 2 milijona dogodkov po vsem svetu; od protestov in kampanj za osveščanje javnosti, pa vse do zakonodajnih predlogov za pomoč žrtvam nasilja.

Številne dejavnosti so prejele podporo iz Skrbniškega sklada Združenih narodov za podporo ukrepom za preprečevanje nasilja nad ženskami. V 15. letih obstoja tega sklada, je slednji razdelil za 77 milijonov ameriških dolarjev nepovratnih sredstev. Sofinanciralo se je 339 projektov v 126. državah in ozemljih. Želimo si, da bi sklad lahko sofinanciral še več projektov, vendar je povpraševanje po sofinanciranju bistveno večje od razpoložljivih virov. Samo letos je sklad prejel več kot 2.500 prijav, ki prosijo za skoraj 1,2 milijarde ameriških dolarjev pomoči. Vse naše partnerje pozivam, da nam pomagajo financirati vse te želje po pomoči.

Kot izziv smo si postavili cilj, da se sporočilo "ničelne tolerance" sliši po vsem svetu. Če želimo ta cilj doseči, moramo k sodelovanju pritegniti vse družbene akterje, še posebej pa mlade. Pomembna ciljna skupina so mladi moški in fantje, katere je potrebo spodbuditi, da postanejo zagovorniki "ničelne tolerance", saj prav njih v tej vlogi potrebujemo. Zavzemati se moramo za zdrav model moškosti. Preveč mladih moških še vedno odrašča obkroženih z zastarelimi moškimi stereotipi. Preko pogovora s prijatelji in vrstniki o nasilju nad ženskami in dekleti, vključno s pogovorom o nujnih ukrepih za končanje tovrstnega nasilja, lahko pomagajo prekiniti zakoreninjeno obnašanje generacij.

Na mednarodni dan pozivam vlade in partnerje po vsem svetu, da uporabijo energijo, ideje in vodstvene sposobnosti mladih in nam tako pomagajo končati to pandemijo nasilja. Šele takrat bomo imeli bolj pravičen, miren in enakopraven svet.

* *** *