Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/304
23.november 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Všadeprítomnosť tohto násilia by nás mala všetkých desiť"

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia na ženách",
25.november 2011

VIEDEŇ, 25.november (Informačná služba OSN) - Násilie páchané na ženách má rôzne podoby a je rozšírené na celom svete. Zahŕňa znásilnenie, domáce násilie, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zneužívanie a týranie detí v školách, mrzačenie ženských genitálií a sexuálne násilie počas ozbrojených konfliktov. Je prevažne spôsobované mužmi. Či už v rozvojových alebo vyspelých krajinách, všadeprítomnosť tohto násilia by nás mala všetkých desiť. Násilie - a v mnohých prípadoch len jeho samotná hrozba - je jednou z najzávažnejších prekážok úplnej rovnosti žien.

Právo žien a dievčat na život bez násilia je základné a neodňateľné. Je zakotvené v medzinárodných ľudských právach a humanitárnom práve. A je podstatou mojej kampane "Spoločne za odstránenie násilia na ženách" (UNiTE to End Violence against Women). Odvtedy, čo sme ju v roku 2008 spustili, kampaň stimuluje vlády, občiansku spoločnosť, podnikový sektor, atlétov, umelcov, ženy, mužov a mladých ľudí na celom svete. Sociálna mobilizačná platforma "Povedz NIE - Spoločne" (Say NO-UNiTE) zaznamenala viac ako 2 milióny aktivít na celom svete - od protestných pochodov cez osvetové kampane, legislatívny lobing až po pomoc obetiam.

Mnohé z týchto činností dostali podporu od Trustového fondu OSN na ukončenie násilia na ženách. Od jeho založenia pred 15 rokmi fond poskytol granty v hodnote 77 miliónov USD na účely 339 iniciatív v 126 krajinách a územiach. Boli by sme radi, keby bol fond schopný urobiť ešte viac, žiadosti o podporu však čoraz viac presahujú možnosti jeho disponibilných zdrojov. Len tento rok do fondu prišlo 2500 žiadostí celkovo o sumu 1,2 miliárd USD. Apelujem na všetkých našich partnerov, aby nám pomohli naplniť tieto rozsiahle nenaplnené potreby.

Našou výzvou je zabezpečiť, aby bol odkaz "nulová tolerancia" vypočutý široko ďaleko. Na to je nevyhnutné zapojiť celú spoločnosť, a to najmä mladých ľudí. Obzvlášť musíme povzbudzovať mladých mužov a chlapcov, aby sa stali takými obhajcami, ktorých potrebujeme. Potrebujeme propagovať zdravé modely mužnosti. Veľmi veľa mladých mužov ešte stále vyrastá v prostredí, v ktorom sú obklopení zastaranými mužskými stereotypmi. Tým, že budú hovoriť s priateľmi a rovesníkmi o násilí na ženách a dievčatách a tým, že sa zúčastnia aktivít zameraných na jeho ukončenie, môžu pomôcť narušiť hlboko zakorenené spôsoby správania celých generácií.

V tento medzinárodný deň naliehavo vyzývam vlády a partnerov na celom svete, aby využili všetku energiu, myšlienky a líderstvo mladých ľudí a pomohli ukončiť túto pandémiu násilia, problém, ktorý sa nákazlivo šíri po celom svete. Len vtedy budeme mať slušnejší, mierovejší a spravodlivejší svet.

* *** *