Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/355
25. junij 2012

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Zloraba drog in nezakonito trgovanje z njimi ima še vedno močan negativen vpliv na razvoj in stabilnost po svetu"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami,
26. junij 2012

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba ZN) - Zloraba drog in nezakonito trgovanje z njimi ima še vedno močan negativen vpliv na razvoj in stabilnost po svetu.

Milijarde ameriških dolarjev, ki se jih ustvari s prepovedanimi drogami, napajajo terorizem in krepijo druga kazniva dejanja; med drugim trgovino z ljudmi ter tihotapljenje orožja in ljudi.

Kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s prepovedanimi drogami in drugimi povezanimi oblikami kriminala, ogrožajo pravno državo. Preko svojega posla se pogosto izognejo kaznim, kar povzroča velik strah in v vseh pogledih krepi razočaranje nad oblastjo.

Kot primer lahko vzamemo Srednjo Ameriko, ki se zaradi mednarodnega organiziranega kriminala in preprodajo drog sooča z naraščajočo stopnjo nasilja. Regija beleži najvišjo stopnjo umorov na svetu.

Razvoj v Afganistanu ovira najvišja stopnja razširjenosti opiatov na svetu. V delih Mjanmara pa se kmetje pogosto soočajo z nezanesljivimi odkupnimi cenami hrane, zato so prisiljeni, da pridelujejo mak, ki jim prinaša zanesljiv prihodek.

Problematična sta tudi zahodni in osrednji del Afrike. Oba ležita ob eni izmed glavnih poti za trgovino s prepovedanimi drogami, ki so namenjene v Evropo. Države v teh regijah imajo večinoma šibke pravne in finančne institucije, zato so toliko bolj ranljive.

Poleg tega tranzitne države niso več le člen v dobavni verigi, ampak pogosto postajajo tudi dobavne točke. Približno polovica kokaina, ki se ga pretihotapi preko zahodnega in osrednjega dela Afrike, sedaj ostaja v regiji. Takšni spreminjajoči se vzorci porabe drog ogrožajo stežka dosežene rezultate na področju trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja.

Dobre temelje za reševanje teh globalnih problemov predstavljajo konvencije Združenih narodov na področju drog, kriminala in korupcije. Vsi ti inštrumenti namreč ponujajo ustrezen pristop za zaustavitev trgovanja z drogami, kmetom, ki pridelujejo surovine za droge, dajejo realne alternative za prihodek, odvisnikom od drog pa zagotavljajo zdravljenje in človekove pravice.

Naša prizadevanja za spodbujanje razvoja ter preprečevanje rabe drog in kriminala bodo bolj učinkovita, če jih bomo vpletli v partnerstva z mladimi, civilno družbo, vladami in mednarodno skupnostjo. Če bomo sodelovali, lahko ublažimo trpljenje milijonov ljudi na svetu, hkrati pa se rešimo drog in kriminala, ki ogrožata države, skupnosti in družine.

* *** *