Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/355
26.jún 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Zneužívanie drog a nezákonné obchodovanie majú stále nesmierne negatívny dopad na rozvoj a stabilitu na celom svete"

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu,
26.jún 2012

VIEDEŇ, 26.jún (Informačná služba OSN) - Zneužívanie drog a nezákonné obchodovanie majú stále nesmierne negatívny dopad na rozvoj a stabilitu na celom svete.

Miliardy dolárov pochádzajúcich z ilegálnych drog živia teroristické aktivity, pričom napomáhajú ďalšej trestnej činnosti ako obchodovaniu s ľudskými bytosťami či pašovaniu zbraní a osôb.

Nezákonné drogy a súvisiace siete oslabujú právny poriadok. Beztrestnosť, s akou podnikajú, spôsobuje obrovský strach a rozsieva sklamanie z vlády na všetkých úrovniach.

Stredná Amerika napríklad čelí stúpajúcej miere násilia podporovanej medzinárodným organizovaným zločinom a obchodom s drogami. V tomto regióne sa teraz deje najvyšší počet vrážd na svete.

Rozvoj v Afganistane brzdí najvyšší výskyt opiátov na svete. V niektorých častiach Mjanmarska sú poľnohospodári v pasci potravinovej neistoty, ktorá ich kvôli ziskom núti pestovať makovice.

Problémy sa nevyhýbajú ani západnej a strednej Afrike, ktorá leží pozdĺž jednej z hlavných obchodných ciest s drogami do Európy. Krajiny v regióne so slabými právnymi a finančnými inštitúciami sú voči tejto problematike veľmi zraniteľné.

Tranzitné krajiny už viac nie sú len článkom dodávateľského reťazca, ale stali sa vstupnou bránou. Približne polovica kokaínu dodávaného cez západnú a strednú Afriku teraz zostáva v regióne. Táto zmena v schéme spotreby drog ohrozuje draho získaný pokrok v trvalo udržateľnom rozvoji a dobré vládnutie.

Dohovory OSN týkajúce sa drogovej kriminality a korupcie vytvárajú solídny základ pre globálne riešenia týchto otázok. Tieto nástroje spolu ponúkajú vyvážený prístup k zastaveniu obchodovania s drogami, podporujú pre farmárov pestujúcich ziskové makovice reálne alternatívy a užívateľom drog navracajú ich ľudské práva a právo na zdravie.

Naše snahy podporovať rozvoj a bojovať s drogami a trestnou činnosťou budú účinnejšie, ak budú zakotvené v partnerskej spolupráci s mladými ľuďmi, tretím sektorom, vládami a medzinárodným spoločenstvom. Spoločnou spoluprácou môžeme zmierniť utrpenie miliónov ľudí a prelomiť moc drog a kriminality nad krajinami, komunitami a rodinami.

* *** *