Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/NAR/1162
5. marec 2013

INCB: Zaustaviti moramo naraščajoče širjenje in zlorabo "dovoljenih omamnih sredstev"

Letno poročilo INCB izpostavlja pomen deljene odgovornosti pri blaženju trpljenja zaradi drog, opozarja na tihotapljenje predhodnih sestavin in zlorabo zdravil na recept ter izpostavlja regionalne trende

DUNAJ, 5. marec (Informacijska služba ZN) - Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) s sedežem na Dunaju je danes v Londonu predstavil svoje letno poročilo za 2012. V njem opozarja, da zdravje ljudi vedno bolj ogrožajo nove psihoaktivne snovi, ki so znane kot "dovoljena omamna sredstva" in "dizajnerske droge". Vedno več ljudi se znajde v centrih za nujno medicinsko pomoč in centrih za zastrupitve.

Te nove psihoaktivne snovi se lahko brez večjih težav najde preko interneta. Ocenjuje se, da  je na trgu že več sto različnih vrst takšnih snovi. INCB države poziva k sodelovanju, saj lahko le tako preprečimo proizvodnjo, prepovedano trgovino in zlorabo teh zdravju nevarnih snovi. Predsednik INCB Raymond Yans je dejal: "V zadnjih letih je prišlo do izjemnega porasta zlorabe novih vrst psihoaktivnih snovi. Samo v Evropi se skoraj vsak teden pojavi ena nova snov. Če kot primer vzamemo obdobje med 2000 in 2005, je bilo v povprečju pet prijav novih snovi na leto. Nemudoma potrebujemo odločne ukrepe svetovnih vlad za preprečevanje in obvladovanje zlorabe teh t.i. dovoljenih omamnih sredstev. Le-ta ogrožajo zdravje ljudi po svetu in predstavljajo velik izziv za javne zdravstvene sisteme."

Zloraba zdravil na recept v več državah resno ogroža zdravje in socialo

Zloraba zdravil na recept se še naprej širi v vseh regijah sveta in se je v zadnjih letih znatno okrepila. Poročilo INCB opozarja, da tovrstna zloraba predstavlja resen izziv za zdravstveni in socialni sistem. Predsednik nadzornega sveta Raymond Yans komentira: "V številnih državah je prisotna visoka poraba in zloraba zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje motnje pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo. Zloraba tovrstnih zdravil nenehno narašča, kar je izjemno zaskrbljujoč podatek."

V številnih državah, še zlasti v Južni Aziji, se pojavlja zloraba zdravil na recept z injekcijo, kar povečuje tveganja za okužbo z virusom HIV ter hepatitisom B in C. Velik problem je tudi zloraba pomirjeval in protibolečinskih sredstev, ki je opazna tudi v drugih regijah in državah. Gospod Yans opozarja: "V nekaterih državah je več kot 6 odstotkov dijakov že zlorabilo pomirjevala, kar nakazuje na nov zaskrbljujoč trend zlorabe zdravil." INCB priporoča različne možne rešitve za reševanje teh problemov, med drugim izobraževanja zdravstvenih delavcev, strožji nadzor skladiščenja in distribucije zdravil ter ozaveščanje javnosti o zdravstvenih tveganjih zlorabe zdravil.

Za uspešno blaženje trpljenja zaradi drog moramo v ospredje postaviti mednarodne konvencije za nadzor nad drogami

Letno poročilo INCB usmerja pozornost na deljeno odgovornost mednarodne skupnosti glede nadzora nad drogami. Predsednik INCB Raymond Yans: "Zloraba drog je globalen problem, ki zahteva globalno rešitev. Vsi imamo deljeno odgovornost pri reševanju problemov povezanih z drogami. Ukrepati moramo na mednarodni in nacionalni ravni ter na ravni vsakega posameznika. Narediti moramo korak naprej pri preprečevanju in blaženju trpljenja zaradi nezadostne razpoložljivosti nadzorovanih zdravil, preprečevanju zlorabe drog in odpravljanju negativnih vplivov, ki so povezani z nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami."

Gonilna sila pri oblikovanju in sprejetju treh mednarodnih konvencij za nadzor nad drogami je bila globalnost problematike drog. Danes te konvencije predstavljajo temelj mednarodnega sistema za nadzor nad drogami. INCB v svojem letnem poročilu zavrača pobudo, katere cilj je razširiti obseg uporabe mednarodno nadzorovanih snovi, ki se lahko sedaj uporabljajo le v znanstvene in medicinske namene. Predsednik INCB Raymond Yans pojasnjuje: "Takšne pobude niso le v nasprotju z vsebino konvencij, ampak tudi spodkopavajo humanitarne cilje sistema za nadzor nad drogami. Hkrati so tudi grožnja javnemu zdravju. Zagovorniki takšne ideje trdijo, da bi njihova pobuda rešila probleme, ki so povezani z nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami. To ne bo držalo. Mednarodne pogodbe za nadzor nad drogami so najboljše razpoložljivo sredstvo za reševanje svetovnega problema drog. Hkrati te pogodbe ščitijo človeštvo pred trpljenjem zaradi zlorabe drog, povezanim kriminalom in nasiljem, trgovino z ljudmi ter nedovoljeno proizvodnjo in pridelavo drog."

Mednarodna skupnost mora biti proaktivna pri preprečevanju zlorabe in tihotapljenja predhodnih sestavin

INCB je danes tudi predstavil letno poročilo o predhodnih sestavinah, ki se uporabljajo za proizvodnjo prepovedanih drog. Poročilo pojasnjuje, kako se organizacije, ki trgujejo s kemičnimi snovmi, izogibajo mednarodnemu nadzoru predhodnih sestavin. Uporabljajo namreč nove ali posebej predelane snovi, ki niso na seznamu nadzorovanih. Hkrati tudi premeščajo svoje nezakonite posle na območja s šibkejšim nadzorom. Pri nadzoru trgovine s predhodnimi sestavinami in preprečevanju njihove zlorabe je ključnega pomena prav temeljita kontrola. Pri nadzoru predhodnih sestavin je državam lahko v pomoč sistem INCB za predhodno obveščanje o izvozu (PEN-Online) in nov komunikacijski sistem za opozarjanje o predhodnih sestavinah (PICS). PICS je bil uveden marca 2012. Z njegovo pomočjo lahko pristojni organi iz vsega sveta na varen način izmenjujejo aktualne in dragocene obveščevalne podatke o trgovini s kemičnimi snovmi ter tako hitreje vzpostavijo bilateralne preiskave. Omenjena sistema, ki ju dopolnjujejo tudi drugi mednarodni ukrepi, omogočata vladam, da znatno okrepijo svoja prizadevanja za nadzor nad predhodnimi sestavinami.

Regionalni trendi

V Južni Ameriki se je v letu 2011 v primerjavi s preteklim letom skupna površina za nezakonito gojenje koke nekoliko zmanjšala. Kljub temu smo bili v Južni Ameriki priča zaplembi velikih količin marihuane, kar je zaskrbljujoče, saj je to morda znak znatnega povečanja obsega proizvodnje marihuane v regiji. Srednja Amerika in Karibi se še naprej uporabljajo kot glavno tranzitno območje za kokain, ki prihaja iz Južne Amerike na severnoameriški trg. Kljub padcu v zadnjih letih se povečuje tihotapljenje kokaina preko širše karibske regije. Nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami vedno bolj ogroža regionalno varnost. Regija se sooča s povečevanjem ravni nasilja, ki je povezano s prepovedanimi drogami. Tudi v Mehiki ta problem vedno bolj ogroža javno varnost. Po poročanju mehiške vlade je od leta 2006 umrlo že več kot 60.000 ljudi zaradi nasilja, ki je povezano s prepovedanimi drogami.

Čeprav se razširjenost nekaterih drog v Severni Ameriki zmanjšuje, ta regija ostaja največji trg prepovedanih drog na svetu. Regija se tudi sooča z najvišjo stopnjo umrljivosti zaradi drog. V Severni Ameriki je povprečno eden izmed 20 smrtnih primerov ljudi v starosti med 15 in 64 let povezan z zlorabo drog. V zadnjih letih se je zloraba prepovedanih drog v Evropi ustalila, a kljub temu ostaja na visoki ravni. V Zahodni in Srednji Evropi nove psihoaktivne snovi ostajajo velik izziv. Število spletnih strani, ki prodajajo psihoaktivne izdelke v državah Evropske unije, se je v zadnjih dveh letih početverilo. Januarja 2012 je bilo takšnih strani nekje 690.

V Afriki ostaja marihuana najbolj pogosto gojena, trgovana in zlorabljena droga, a so nova grožnja v regiji poživila amfetaminskega tipa. V Zahodni Afriki se je povečala stopnja zlorabe kokaina, saj se je regija v zadnjih letih utrdila kot tranzitno območje za prepovedane droge; predvsem za kokain, ki prihaja iz Južne Amerike na evropski trg.

Vzhodna in Jugovzhodna Azija sta še vedno na drugem mestu po največji skupni površini za nezakonito gojenje maka, ki predstavlja petino svetovne porabe. Jugovzhodna Azija je tudi vozlišče za nedovoljeno proizvodnjo amfetaminskih poživil. V tej regiji je bila leta 2010 dosežena skoraj polovica vseh zasegov metamfetamina na svetu, o nadaljnji rasti proizvodnje po vsej regiji pa so poročali tudi v letu 2011. Kot že v preteklih letih ima Zahodna Azija še vedno največji delež nezakonitega gojenja maka in proizvodnje nedovoljenih opiatov v svetu; izstopa Afganistan. Negotove varnostne razmere in politična nestabilnost v Zahodni Aziji zagotavljajo plodna tla za nezakonite dejavnosti. Velike dobičke dosegajo tako regionalne kot mednarodne kriminalne mreže, kar povzroča povečano stopnjo nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in pranja denarja. Podatki nakazujejo, da se povpraševanje po prepovedanih poživilih, kot sta kokain in metamfetamin, v delih Zahodne Azije povečuje, saj so se zasegi kokaina med 2001 in 2010 povečali za več kot 20-krat. V Oceaniji ostaja stopnja zlorabe in nezakonite proizvodnje amfetaminskih poživil med najvišjimi na svetu.

* *** *

Več informacij:

Reka Furtos
Informacijska služba Združenih narodov (UNIS)
Telefon: (+43-1) 26060-4237
E-pošta: reka.furtos[at]unvienna.org