Sajtóközlemények

Csak tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1162
2013. március 5.

INCB: Meg kell akadályoznunk a "legális hangulatjavító " szerek példa nélk üli elterjedését és velük való visszaéléseket

Az INCB éves jelentése bemutatja a közös felelősségvállalás fontosságát a kábítószerhasználattal kapcsolatos szenvedés leküzdése terén; felhívja a figyelmet a prekurzorok globális csempészetére és a receptre kapható gyógyszerekkel való visszaélésekre, illetve bemutatja a regionális trendeket

Bécs, 2013. március 5. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az új pszichoaktív szerek, közismert nevükön, 'legális hangulatjavítók' illetve 'dizájnerdrogok', egyre növekvő veszélyt jelentenek a népesség közegészségügyi állapotára, ami a sürgősségi betegfelvételek, illetve a toxikológiai centrumokba beérkezett segélyhívások megnövekedett számán is látszik - olvasható az ENSZ bécsi székhelyű, Nemzetközi Kábítószerellenörző Testületének (INCB) 2012. évi, Londonban bemutatott éves jelentésében.

Az új pszichoaktív szerek az interneten keresztül könnyen hozzáférhetők és a piacon jelen levő ilyen jellegű vegyületek száma mára már több százra tehető, és ez a szám folyamatosan növekszik. Az INCB ezen vegyületek előállítása és terjesztése, valamint az ezekkel való visszaélések megakadályozásása érdekében az országok közös fellépését szorgalmazza. A testület elnöke, Raymond Yans szerint "az utóbbi években a pszichoaktív szerekkel való visszaélés példa nelküli növekedése volt tapasztalható. Csak Európában szinte minden héten egy új vegyület jelenik meg, szemben a 2000 és 2005 közötti éves szinten regisztrált öt vegyülettel. A kormányoknak határozottan kell fellépniük annak érdekében, hogy megakadályozzák és kezeljék az úgynevezett "legális hangulatjavító szerekkel" való visszaéléseket, hiszen ezek immáron veszélyt jelentenek a a népesség közegészségügyi állapotára, és komoly kihívás elé állítják magukat az egészségügyi rendszereket is."

A receptre kapható gyógyszerekkel való visszaélések számos országban súlyos egészségügyi és társadalmi veszélyt jelentenek

Az INCB jelentése szerint a receptre kapható gyógyszerekkel való visszaélések elterjedése továbbra is a világ minden régiójában tapasztalható, és az előző években jelentős növekedésnek indult. Ez több országban okoz súlyos egészségügyi és társadalmi problémákat. A testület elnöke, Raymond Yans szerint azonban "különös aggodalomra ad okot, hogy számos államban a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) kezelésére használt gyógyszerek fogyasztása és az ezen gyógyszerekkel való visszaélések száma a már eddig is magas szintről tovább nőtt."

A receptre kapható gyógyszerekkel befecskendezés útján való visszaélések növelik a HIV, a hepatitis B és hepatitis C fertőzések kialakulásának veszélyét, és ez a jelenség már számos országban, így Dél-Ázsiában is megfigyelhető. Egy másik jelentős probléma a nyugtatókkal, illetve altatókkal való visszaélés, amely szintén számos regióban és országban jelent problémát. "Több országban a középiskolás diákok immáron több mint hat százaléka élt vissza a nyugtatók valamilyen fajtájával, és ez a drogokkal való visszaélések egy másik riasztó trendjére hívja fel a figyelmet," mondta Raymond Yans. Az INCB több lehetséges megoldást is javasol ezen problémák leküzdésére. Ezen megoldások magukban foglalják az egészségügyi szakemeberek oktatását, a gyógyszerek tárolásának, illetve elosztásának szigorúbb ellenőrzését, valamint a problémával járó egészségügyi kockázatok iránti figyelemfelkeltést.

A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezmények betartása elengedhetetlen a kábítoszerhasználattal kapcsolatos szenvedések leküzdéséhez

Az INCB éves jelentése szintén felhívja a figyelmet a nemzetközi közösség felelősségére a drogellenőrzés terén. Ahogyan az INCB elnöke fogalmazott: "A drogprobléma valós globális problémát jelent, amely egyúttal globális megoldásokat igényel. Mi mindannyian közös felelősséggel tartozunk a probléma hathatós kezeléséért - legyen ez nemzetközi, nemzeti, közösségi vagy akár az egyén szintjén - emellett azonban előre kell lépnünk a szenvedés megakadályozása és csökkentése terén, amelyet az ellenőrzés alatt álló gyógyszerek nem megfelelő hozzáferhetősége, a drogokkal való visszaélés, illetve az illegális drogpiacok negatív hatásai okoznak."

A drogprobléma globális természetének felismerése nagyban elősegítette a három nemzetközi drogellenőrzési egyezmény létrehozását és elfogadását. Ezen egyezmények alkotják ma a nemzetközi dorgellenőrzési rendszer alapját. Az INCB éves jelentésében óva int mindazon kezdeményezésektől, amelyek túlmutatnak a nemzetközileg ellenőrzött szerek tudományos és orvosi célokon túlmenő hasznalatán. Az INCB elnöke, Raymond Yans szerint "ezek a kezdeményezések nem csak a szerződések szövegét sértik, de aláássák a nemzetközi drogellenőrzési rendszer humanitárius céljait is, és egyaránt veszélyt jelentenek a közjóra és a népesség közegészségügyi állapotára is. Ezen gondolatok támogatói azzal érvelnek, hogy kezdeményezésük megoldhatja az illegális drogpiacokkal kapcsolatos problémákat. Ez azonban nem fog működni. Jelenleg a drogellenőrzésre vonatkozó szerződések jelentik a legjobban hozzáférhető eszközt a világ drogproblémájának kezelésére, illetve az emberiség azon szenvedésektől való megvedésére, amelyet a drogokkal való visszaélés, a kábítószer-bűnözés, a drogokkal kapcsolatos erőszak és annak hatásai, illetve a kábítószer-csempészet, és a drognövények illegális termesztése, valamint különböző drogok előállítása okoznak."

A nemzetközi közösség kezdeményező szerepe elengedhetetlen a prekurzorokkal való illegális kereskedelem illetve a prekurzorok elterjedésének megakadályozásában

Szintén a mai napon mutatták be az INCB éves jelentését az illegális droggyárakban használt prekurzorokról, azaz az illegális vegyületek előállítása során használt vegyi anyagokról. A jelentés kitér arra, hogyan játsszák ki a vegyi anyagokat csempésző szervezetek a prekurzorokra vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabályokat új, vagy speciálisan megtervezett, és tiltólistán nem szereplő anyagok használatával, illetve azzal, hogy illegális gyártótevekenységüket olyan régiókba helyezik át, ahol enyhébbek az ellenőrzési szabályok. Ezért olyan lényegesek a jól működő ellenőrzési mechnizmusok, amelyek figyelemmel kísérik a prekurzorokkal folytatott kereskedelmet, és megakadályozzak azok illegális piacokra történő eltérítését. A kormányokat ezen a téren több nemzetközi rendszer, így az INCB Export előtti bejelentési rendszere (INCB Pre-Export Notification System, azaz PEN-Online) és az új, úgynevezett Precursors Incident Communication System (PICS) segíti. Ez utóbbi rendszert 2012 márciusában vezették be, és rajta keresztül az illetékes hatóságok a világon bárhonnan biztonságosan oszthatják meg egymás között a vegyületek valós-idejű szállításával kapcsolatos értékes ismereteket, amely így a nyomozás sokkal gyorsabb megindítását teszi lehetővé. Ezek az eszközök, kiegészítve más nemzetközi kezdeményezésekkel, a kormányok számára lehetővé teszik, hogy nagy mértékben előmozdítsák a prekurzorok ellenőrzését szolgáló erőfeszítéseket.

Regionális trendek

A kokacserje tiltott termesztése 2011-ben az előző évhez képest valamelyest csökkent Dél-Amerikában. A nagy mennyiségű kannabisz lefoglalása azonban továbbra is aggodalomra ad okot, mivel ez a régióban előállított kannabisz mennyiségének jelentős növekedését jelentheti. A Közép-amerikai és a Karib-térség továbbra is a Dél-Amerikából az Észak-Amerikai piacra tartó kokaincsempészet tranzitútvonala, míg a Karib-térségben a kokaicsempészet az elmúlt években tapasztalható csökkenés után tovább nőtt. Fokozottan nőtt a kábítószer-csempészet regionális biztonságra gyakorolt destabilizáló hatása, és a régiót súlyosan érinti a kábítószercsmpészet és a kábítószerhez köthető erőszakos cselekmények megnövekedett száma közötti kapcsolat. Ez továbbra is nagy fenyegetettséget jelent Mexikó közbiztonságára is. A mexikói kormány adatai szerint 2006 óta több mint 60 ezer embert öltek meg kábítószerrel kapcsolatos erőszak során.

Némely drogok előfordulásának csökkenő mértéke ellenére Észak-Amerika továbbra is legnagyobb illegális kábítószerpiac a világon. Emellett azonban a régióban a legmagasabb a kábítószerrel összefüggő halálesetek száma is. A 15 és 64 éves közötti Észak-amerikai lakosság körében körülbelül minden huszadik halál köthető kábítószerhasználathoz. Európában az illegális kábítószerhasználat mértéke az utóbbi években közel azonos - bár továbbra is magas - szinten stabilizálódott. Az új pszichoaktív szerek azonban nagy veszélyt és kihívást jelentenek Közép-, és Nyugat-Európában egyaránt. Közel négyszeresére nőtt, és így 2012 januárjában elérte a 690-et azon internetes oldalak száma, amelyek ilyen pszichoaktív szereket árulnak az Európai Unió országaiban.

Míg a kannabisz továbbra is a leginkább termesztett, csempészett és használt kábítószer Afrikában, az amfetamin típusú stimulánsok új fenyegetettséget jelentenek a térségben. Az utóbbi években Nyugat-Afrikában a kokainhasználat növekedése is megfigyelhető. A régió egyúttal kábítószer tranzitúttá is vált, ahol különösképpen kokaint csempésznek Dél-Afrikából az európai piacra.

Kelet- és Délkelet-Ázsia továbbra is a világ második legnagyobb illegális ópiumtermelő térsége, amely egyúttal a világ ópiumtermelésének mintegy ötödét adja. Délkelet-Ázsia továbbá az amfetamin típusú stimulánsok illegális előállításának központja is. A világban 2010-ben lefoglalt metamfetamin közel felét Délkelet-Ázsiában állították elő, és 2011-ben is további növekedést jelentettek a régióból. Az előző évekhez hasonlóan Nyugat-Ázsia, és leginkább Afganisztán továbbra is a világ legnagyob ópiumtermelő térsége. A Nyugat-ázsiai országokban jellemző bizonytalan biztonsági és politikai helyzet kiváló táptalajt jelent az illegális tevékenységek folytató szervezetek számára, és ebből a regionális és nemzetközi bűnöző csoportok egyaránt profitálnak. Ez a jelenség a kábítószercsempészet és a pénzmosás növekedését okozza. Az illegális kábítószerek, így a kokain és a metamfetamin iránti kereslet úgy tűnik, továbbra is növekszik Nyugat-Ázsia némely részein, ahol a kokainszállítmányok lefoglálasa 2001 és 2010 között mintegy hússzorosára nőtt. Az amfetamin típusú kábítószerek használata és előállítása terén Óceánia továbbra is a világ élvolnalához tartozik.

* *** *

További információ:

Fürtös Réka
ENSZ Információs Szolgálata (UNIS)
Telefonszám: (+43-1) 26060-4237
Email: reka.furtos[at]unvienna.org