Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/441
25 June 2013

 Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami

26. junij 2013

DUNAJ, 25. junij (Informacijska služba ZN) - Letos sem obiskal rehabilitacijski center za odvisnike od drog San Patrignano v severni Italiji. V centru se več kot 1.200 mladih žensk in moških iz 28 držav uči, kako se znebiti prekletstva zasvojenosti ter živeti dostojno in produktivno življenje. Njihova pot ni lahka. Od njih zahteva pogum in predanost, dodaten faktor pa je še sočutje in predanost njihovih mentorjev. Člani te posebne skupnosti razumejo, da so lahko srečni biti njen del. Po vsem svetu droge ogrožajo zdravje in blaginjo mladine in otrok, družin in skupnosti. Z milijardami dolarjev, ki se ustvari z nezakonito preprodajo drog, se hrani korupcijo, krepi moč kriminalnih združb ter širi strah in nestabilnost.

Nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami je resna ovira razvoju. Ta čezmejni problem zahteva odločen in usklajen odziv organov pregona znotraj držav in med njimi. Preprečevanje organiziranega kriminala in nezakonita trgovina z drogami sta naša skupna odgovornost. Pri tem je pravna država le del enačbe. Nekateri kmetje so namreč odvisni od gojenja prepovedanih drog, kot so koka, marihuana in opij. Ponuditi jim moramo nadomestne vire za preživljanje. Uporabniki drog in odvisniki pa potrebujejo našo pomoč, ne stigmatizacije.

Zagotavljanje človekovih pravic in znanstveni pristop k javnemu zdravstvu sta edina trdna temelja za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter s tem povezanih posledic, kot je na primer prenos virusa HIV z injiciranjem drog z nesterilnimi iglami. Osredotočiti se moramo tudi na nove grožnje, med katerimi je širjenje novih psihoaktivnih snovi, izmed katerih mnoge niso pod mednarodnim nadzorom. O nevarnostih teh drog moramo še posebej osvestiti mlade.

Na letošnji mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami pozivam vlade, medije in civilno družbo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da osvestijo javnost o tveganjih, ki jih prinaša uživanje prepovedanih drog. Hkrati moramo določenim ljudem preprečiti, da bi kovali dobičke z njihovo preprodajo.

* *** *