Tlačové správy

Tento dokument má len informačný charakter, nie oficiálny.

UNIS/SGSM/441
25.jún 2013

 Generálny tajomník OSN:

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

26.jún 2013

VIEDEŇ, 25.jún (Informačná služba OSN) - Tento rok som navštívil rehabilitačné centrum San Patrignano v severnom Taliansku, kde sa viac ako 1200 mladých žien a mužov z 28 krajín učí oslobodiť sa od prekliatia závislosti a tešiť sa z dôstojného a produktívneho života. Ich cesta nie je ľahká. Vyžaduje si odvahu, odovzdanie a súcit zanietených mentorov. Členovia tejto inšpirujúcej komunity však chápu, že majú šťastie. Drogy ohrozujú zdravie a prosperitu detí a mládeže, rodín a komunít na celom svete, pričom miliardy dolárov z obchodu s drogami živia korupciu, zvyšujú silu zločineckých sietí a vytvárajú strach a nestálosť.         

Ilegálne obchodovanie s drogami je jasnou prekážkou rozvoja. Tento cezhraničný problém si vyžaduje rozhodné a koordinované presadzovanie právnych noriem v rámci a medzi krajinami. Odstraňovanie organizovaného zločinu a nelegálny obchod s drogami je spoločnou zodpovednosťou. Právo je však len jednou časťou rovnice. Napríklad farmárom závislým na pestovaní nezákonných drog ako koka, marihuana a ópium, je potrebné ponúknuť alternatívne živobytie, zatiaľ čo užívatelia drog a ľudia na nich závislí potrebujú pomoc namiesto stigmatizácie.  

Prístup k verejnému zdravotníctvu založený na ľudských právach a na vede je jediný rozumný základ prevencie a liečby závislostí a súvisiacich dôsledkov ako prenos HIV cez nie bezpečné injekčné užívanie. Taktiež sa musíme zaoberať hrozbami ako nový problém nových psychoaktívnych látok, z ktorých mnohé nie sú pod medzinárodnou kontrolou. Najmä mladí ľudia si musia byť vedomí, aké nebezpečenstvo tieto drogy prinášajú.   

V tento Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi vyzývam vlády, médiá a občiansku spoločnosť, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre zvýšenie povedomia o škodlivosti nelegálnych drog a pomohli zabrániť tomu, aby ľudia mali zisk z ich užívania. 

* *** *