Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/448
7. avgust 2013

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih

12. avgust 2013

"Migracije mladih: postavimo v ospredje razvoj"

DUNAJ, 12. avgust (Informacijska služba ZN) - Letošnje obeleževanje mednarodnega dne mladih se osredotoča na migracije mladih. Na leto zabeležimo okoli 214 milijonov mednarodnih migrantov, med katerimi mladi predstavljajo več kot 10 odstotkov. Premalo vemo o njihovih problemih in izkušnjah.

Razlogov, da se mladi selijo, je veliko. Nekateri bežijo pred preganjanjem, drugi pred ekonomsko stisko. Nekateri so sami, drugi z družino - s starši, brati in sestrami ter celo lastnimi otroki. Nekateri imajo poznane, kamor lahko gredo, drugi morajo sklepati nova poznanstva. Na poti in na cilju se mnogi mladi migranti srečujejo s podobnimi problemi, med drugim z rasizmom, ksenofobijo, diskriminacijo in kršitvami človekovih pravic. Še posebej mlade ženske se soočajo z nevarnostjo spolnega izkoriščanja in drugih zlorab.

Revščina, neprimerni bivalni pogoji in izzivi pri iskanju dostojne zaposlitve so pogoste izkušnje migrantov. Ti izzivi so postali še večji zaradi trenutne svetovne gospodarske in finančne krize. Javnost in politiki migrante pogosto obtožijo kraje delovnih mest lokalnega prebivalstva, zaradi česar so še bolj izpostavljeni diskriminaciji. V primerih, ko otroci ostanejo brez staršev, ker so se brez njih preselili, se prvi soočajo s psihološkimi in socialnimi izzivi in so veliko bolj ranljivi.

Pomembno je poudariti, da so mladi migranti koristni za družbo, iz katere izvirajo, prav tako pa tudi za tisto, kamor se preselijo in za vse vmesne destinacije. Pozitivno vplivajo na gospodarstvo ter bogatijo družbo v celoti in njeno kulturno. Večina jih trdo dela, da si zaslužijo za preživetje, hkrati pa si izboljšujejo svoje gmotno stanje. Denar, ki ga pošiljajo svojim družinam v domovino, je pomemben gospodarski dejavnik po vsem svetu. Ko se mladi migranti vrnejo domov, pogosto prispevajo k razvoju družbe, saj uporabljajo znanja in izkušnje, ki so si jih pridobili v tujini. V mnogih primerih se ženske z migracijo opolnomočijo, saj si pridobijo finančno in socialno neodvisnost.

Oktobra letos bo Generalna skupščina Združenih narodov gostila drugo razpravo na visoki ravni o mednarodnih migracijah in razvoju. Države članice pozivam, da imajo takrat v mislih migracije mladih. Delo z in za mlade je ena izmed mojih prednostnih nalog. Na letošnji mednarodni dan mladih pozivam države članice, mladinske organizacije in druge zainteresirane akterje, da si prizadevajo za krepitev pravic vseh mladih migrantov in okrepijo razvojni potencial, ki izhaja iz migracij mladih.

* *** *