Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGDM/448
2013. augusztus 5

Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár

Üzenete a Fiatalok Világnapján

2013. augusztus 12.

"A Fiatalok Migrációja: A Fejlődés Előmozdítása"

BÉCS, augusztus 12. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az idei Fiatalok Világnapján a fiatalok migrációja kerül előtérbe. Az éves szinten körülbelül 214 millió nemzetközi migráns 10%-át fiatalok teszik ki, ennek ellenére küzdelmeik és tapasztalataik kevéssé ismertek.

Számos oka van, hogy a fiatalok útnak indulnak. Néhányan az üldöztetéstől, míg mások a gazdasági nehézségek elől menekülnek. Néhányan egyedül, mások egy család részeként - szülőkkel, testvérekkel vagy éppen saját gyermekeikkel. Néhányukat várja egy közösség, míg másoknak új kapcsolatokat kell kiépíteniük. A fiatal migránsoknak számos hasonló vagy nagyobb küzdelmekkel kell szembenézniük az átmeneti és a célállomásaikon, ideértve a rasszizmust, az idegengyűlöletet, a diszkriminációt és az emberi jogi jogsértéseket. Különösen a fiatal nőknek a szexuális kizsákmányolás és erőszak kockázatával is számolniuk kell.

A szegénység, a túlzsúfoltság és az egészségtelen életfeltételek és a tisztességes foglalkoztatás megtalálásának kihívásai a migráns lét rendszeres jellemzői. A jelenlegi globális és pénzügyi válság csak súlyosbítja ezeket a kihívásokat. A migránsokat gyakran éri a közösségek és a politikusok részéről az a vád, hogy a helyi emberek elől veszik el a munkalehetőségeket, ami a diszkrimináció további kockázatának teszi ki őket. Más esetekben, az elvándorló szülők által hátrahagyott fiatalok néznek szembe számos pszichológiai, társadalmi kihívással és nagyobb sebezhetőséggel.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fiatal migránsok a származási, az átmeneti és célországuk társadalmaihoz pozitívan járulnak hozzá mind gazdaságilag, mind a társadalmi és kulturális szerkezet szempontjából. Legtöbbjük keményen dolgozik, hogy megteremtse megélhetését és javítson körülményein. Az otthon maradt családjaik támogatására hazautalt összegek világszerte a gazdaságok szerves hozzájárulói. Hazatértüket követően a fiatal migránsok gyakran segítik a fejlődést külföldön megszerzett szakértelmük és ötleteik alkalmazásával. Továbbá, számos esetben a migráció a nőket képessé teszi arra, hogy pénzügyileg és társadalmilag is függetlenné váljanak.

Októberben kerül sor az Egyesült Nemzetek Közgyűlése előtt a második Nemzetközi Migrációról és Fejlesztésről szóló Magas Szintű Párbeszédre. Arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a fiatalok migrációját. A fiatalokért és a fiatalokkal való közös munka az egyik fő prioritásom. Ezen a Fiatalok Világnapján arra bátorítom a tagállamokat, a fiatalok vezette szervezeteket és más érintetteket, hogy cselekedjenek a fiatalok jogainak előmozdítása és a fiatalok migrációjában rejlő fejlődési lehetőség maximalizálása érdekében.     

* *** *