Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/481
13.november 2013

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu strpnosti

16. november 2013

DUNAJ, 16. november (Informacijska služba ZN) - Živimo v obdobju številnih globalnih sprememb. Vzpostavljajo se novi centri moči in gospodarske dinamike. Tehnologija nas vse tesneje povezuje in medkulturne izmenjave se vsak dan poglabljajo. Žal to ne pomeni, da je na svetu tudi vedno več razumevanja. Za našo družbo je raznolikost stalnica, žal pa narašča nestrpnost.

Po vsem svetu se ljudstva in skupnosti soočajo s kompleksnimi in dolgotrajnimi gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi izzivi. Revščina, lakota in bolezni ostajajo na nesprejemljivih ravneh. Vsaka regija se sooča z vse pogostejšimi vplivi podnebnih sprememb. Naravne nesreče so trajen opomin človeške ranljivosti. Konflikti in napetosti med skupnostmi so del stvarnosti po vsem svetu. Na milijone ljudi se vsak dan sooča z nasiljem in razseljevanjem.

Za naštete večplastne in medsebojno povezane izzive ni individualne rešitve. Napredek lahko dosežemo le kot skupnost ljudstev in kultur, temelj pa predstavlja medčloveška solidarnosti in spoznanje, da si delimo skupno usodo. Iz tega razloga je strpnost tako pomembna.

Strpnost ni pasivna. Od nas zahteva medsebojno razumevanje in spoštovanje; še posebej takrat, ko pride do nesoglasij. Strpnost pomeni spoznanje, da je naša raznolikost vir moči, izvir ustvarjalnosti in gonilna sila vsake skupnosti.

Strpnosti se lahko naučimo. V bistvu se jo moramo naučiti. Tako moramo dekleta in fante naučiti, kako živeti drug z drugim in še več, kako sodelovati kot globalni državljani. Strpnost moramo negovati s spodbujanjem medkulturnega razumevanja in spoštovanja, in sicer od parlamentov ter vse do otroških igrišč. Odpravljati moramo naraščajočo neenakost in preprečiti družbeno izključenost na podlagi spola, posebnih potreb, spolne usmerjenosti in etničnega ali verskega ozadja.

Strpnost je najmočnejši temelj za mir in spravo. Slednja še nikoli ni bila tako pomembna, kot je sedaj v času hitrih in pogosto neštetih sprememb. Na ta mednarodni dan pozivam državne in lokalne voditelje ter vse tiste, ki nagovarjajo javnost preko tradicionalnih in družbenih medijev, da razumejo strpnost kot vez, ki nas lahko združi na naši skupni poti v mirno in trajnostno prihodnost.

* *** *