Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/481
13.november 2013

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu tolerancie

16.november 2013

VIEDEŇ, 16.november (Informačná služba OSN) - V súčasnosti prežívame obdobie globálnych zmien. Vynárajú sa nové centrá moci a ekonomickej dynamiky. Technológie nás čoraz viac spájajú a približujú a výmeny medzi kultúrami sa prehlbujú každý deň - to však neznamená, že na svete je viac porozumenia. Spoločnosti sú rozmanitejšie, neznášanlivosť je však na vzostupe na mnohých miestach sveta.

Národy a komunity na celom svete čelia nesmiernym a neustálym sociálnym a environmentálnym výzvam. Chudoba, hlad a choroby stále pretrvávajú na neprijateľnej úrovni. Každý región zažíva zhoršujúci sa dopad klimatických zmien. Prírodné katastrofy nám neustále pripomínajú ľudskú zraniteľnosť. Konflikty a napätie medzi komunitami pretrvávajú na celom svete. Milióny ľudí každý deň čelia hrozbám násilia a vysídlenia.     

Tieto mnohotvárne a vzájomne prepojené výzvy nemajú samostatné riešenia. Pokroky pri riešení môžeme dosiahnuť len spoločne ako komunita národov a kultúr, opierajúc sa o ľudskú solidaritu a s vedomím, že zdieľame spoločný osud. To je dôvod, prečo je tolerancia taká dôležitá. 

 Tolerancia nie je pasívna. Vyžaduje si aktívne rozhodnutia na základe vzájomného porozumenia a rešpektu, najmä tam, kde existujú nezhody. Tolerancia znamená uznanie, že rôznorodosť je našou silou - zdroj kreativity a obnovy pre všetky spoločnosti.

Tolerancii sa môžeme a musíme učiť. Musíme dievčatá a chlapcov učiť nielen ako majú spolu žiť, ale aj ako majú konať ako globálni občania. Toleranciu potrebujeme rozvíjať prostredníctvom podpory kultúrneho porozumenia a rešpektu - od parlamentu až po ihrisko. Potrebujeme odstrániť rastúcu nerovnosť a odmietnuť sociálne vylúčenie na základe rodu, postihnutia, sexuálnej orientácie, etnicity a náboženstva.  

Tolerancia je ten najlepší základ pre mier a zmierenie. Nikdy predtým nebola taká dôležitá ako v tomto období rýchlych a často takmer až zarážajúcich zmien. V tento Medzinárodný deň tolerancie teda vyzývam národných aj komunitných lídrov - a všetkých tých, ktorí majú vplyv prostredníctvom tradičných a sociálnych médií a v rámci svojej skupiny, aby prijali toleranciu ako puto, ktoré nás spojí na našej spoločnej ceste k mierovej a trvalo udržateľnej budúcnosti.  

* *** *