Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/481
2013. november 13.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, Ban Ki-Mun

Üzenete a Tolerancia Nemzetközi Napján

2013. november 16.

BÉCS, november 16 (ENSZ Információs Szolgálat) - A globális átalakulás korszakát éljük, amelyben új hatalmi központok és gazdasági dinamizmus érvényesülnek. A technológia jobban összeköt minket, mint valaha és a kultúrák közötti párbeszéd minden nap egyre jobban mélyül, viszont ez nem jelenti azt, hogy a megértés is nagyobb fokú lenne. A társadalmak sokszínűbbek, mégis az intolerancia számos helyen erősödik.

A nemzetek és a közösségek alapvető és hosszan tartó gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívásokkal szembesülnek világszerte. A szegénység, az éhezés és a járványok továbbra is elfogadhatatlan szinten vannak. Minden régió megtapasztalja a klímaváltozás növekvő hatását. A természeti katasztrófák állandóan emlékeztetnek bennünket az emberi sebezhetőségre. A konfliktusok és a közösségek közötti feszültségek továbbra is jelen vannak a világon mindenhol. Milliók néznek naponta szembe az erőszakkal és a kitelepítéssel.

Nem létezik egyéni megoldás ezekre a sokoldalú és összefüggő kihívásokra. Csak a nemzetek és kultúrák közösségeként tudunk előrehaladni, építve az emberi szolidaritásra és annak felismerésére, hogy közös sorson osztozunk. Ezért fontos a tolerancia.

A tolerancia nem passzív. A tolerancia az odafigyelés aktív választását jelenti a kölcsönös megértettség és tisztelet alapján, különösen, ahol nézeteltérés van. A tolerancia annak felismerését jelenti, hogy különbözőségünk erősség, a kreativitás és a társadalmak megújulásának forrása.

A toleranciát meg lehet és meg kell tanulni. Nem csak arra kell megtanítanunk a kislányokat és a kisfiúkat, hogy miként éljenek együtt, hanem arra is, hogyan működjenek együtt világpolgárokként. Gondoznunk kell a toleranciát a kulturális megértés és tisztelet elősegítésével a parlamentektől a játszóterekig. Kezelnünk kell a növekvő egyenlőtlenséget és elutasítani a nemen, a fogyatékosságon, a szexuális irányultságon és az etnikai vagy vallási alapon történő társadalmi kirekesztettséget.

A tolerancia a béke és a megbékélés legerősebb alapja. A gyors és gyakran megtévesztő változások idejében, a tolerancia soha nem volt még ilyen fontos. Ezen a nemzetközi napon, arra hívom fel a nemzeti és közösségi vezetőket és mindenki mást, aki tradicionálisan, vagy a közösségi médián keresztül vagy a társai között másokra hatással van, hogy fogadja be a toleranciát, egy olyan köteléket, amely a békés és fenntartható jövőhöz vezető közös utunkon egyesít bennünket.

* *** *