Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/493
10. december 2013

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic

10. december 2013

DUNAJ, 10. december (Informacijska služba Združenih narodov) - Ob dnevu človekovih pravic obeležujemo obletnico, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela zgodovinsko Splošno deklaracijo človekovih pravic. Letos tudi obeležujemo 20. obletnico, ko je mednarodna skupnost na svetovni konferenci o človekovih pravicah sprejela Dunajsko deklaracijo in akcijski program. Slednja pomeni velik korak naprej v prizadevanjih, da človekove pravice postanejo del stvarnosti za vsakega posameznika. Svetovne konference se je udeležilo več kot 800 akterjev; od nevladnih organizacij, državnih institucij, pogodbenih teles in akademikov, do držav članic Združenih narodov. Navzoči so takrat ustanovili Urad visokega komisarja za človekove pravice (OHCHR) in s tem uresničili večletne sanje mednarodne skupnosti.

V dveh desetletjih obstoja urada je pet zavzetih visokih komisarjev vestno vodilo prizadevanja Združenih narodov za krepitev človekovih pravic po svetu. Urad se s široko paleto normativov in mehanizmov zavzema za žrtve kršitev človekovih pravic, pritiska na države, da izpolnjujejo svoje dolžnosti, podpira strokovnjake in organizacije, ki se zavzemajo za človekove pravice, ter s svojo prisotnostjo v 61 državah le-tem pomaga, da razvijajo mehanizme za varovanje človekovih pravic.

Krepitev človekovih pravic je eden od ključnih ciljev Združenih narodov in vse od ustanovitve organizacije njeno pomembno področje dela. Tako v preteklosti, kot sedaj je ključ do uspeha politična volja držav članic. V prvi vrsti so države tiste, ki so dolžne varovati človekove pravice in na nacionalni ravni preprečiti kršitve. Hkrati so dolžne ukrepati, ko druge države ne izpolnjujejo svojih dolžnosti. To ni vedno lahka naloga, zato smo bili v zadnjih 20 letih priča genocidu in številnim drugim grozljivim kršitvam mednarodnega prava človekovih pravic in humanitarnega prava.

V središču pozornosti je nov akcijski načrt z nazivom »Rights Up Front«, ki si prizadeva izboljšati načine, kako sistem Združenih narodov preprečuje in se odziva na kršitve človekovih pravic. Namen akcijskega načrta je zagotoviti, da Združeni narodi in vsi zaposleni prepoznajo osrednjo vlogo človekovih pravic v kolektivni odgovornosti organizacije. Predvsem si prizadeva okrepiti odziv Združenih narodov na pogoste zlorabe človekovih pravic ter jih preprečevati z zgodnjim opozarjanjem in ukrepanjem.

Ob dnevu človekovih pravic države članice pozivam, da izpolnijo obljube, ki so jih podale na Dunajski konferenci. Še enkrat več izpostavljam zavezo Sekretariata Združenih narodov, naših skladov in programov, da budno spremljajo kršitve človekovih pravic in nemudoma ukrepajo. Ne nazadnje bi se še rad poklonil enemu od velikih simbolov človekovih pravic našega časa, Nelsonu Mandeli. Cel svet žaluje ob njegovi smrti. Njegova življenjska predanost človekovim pravicam, človeškemu dostojanstvu, enakopravnosti, pravičnosti in sočutju bo za vedno ostala v navdih, mi pa bomo še naprej gradili svet, kjer bo vsak posameznik lahko užival človekove pravice.

* *** *