Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/493
9. december 2013

Generálny tajomník OSN:

Medzinárodný deň ľudských práv

10.december 2013

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN Viedeň) - Deň ľudských práv si pripomíname v deň výročia prijatia historickej Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením. Tento rok si taktiež pripomíname 20 rokov od prijatia Viedenskej deklarácie a Akčného programu na Svetovej konferencii o ľudských právach, ktoré boli veľkým krokom vpred v snahe sprístupniť ich všetkým. Za účasti viac ako 800 mimovládnych organizácií, národných inštitúcií, zmluvných orgánov a členov akademickej obce, členské štáty prijali dôležitú víziu a vytvorili Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR) - čím uskutočnili jeden z dlhodobých snov medzinárodného spoločenstva.     

Počas dvadsiatich rokov existencie OHCHR sa na čele Úradu vystriedalo päť zanietených Vysokých komisárov, ktorí viedli prácu OSN v zmysle presadzovania ľudských práv na celom svete. Prostredníctvom širokého spektra noriem a mechanizmov OHCHR obhajuje obete, tlačí na štáty, aby si plnili svoje záväzky, podporuje odborníkov a orgány v oblasti ľudských práv a - prítomnosťou v 61 krajinách - pomáha štátom rozvíjať ich kapacitu v tejto oblasti.     

Podpora ľudských práv je jedným z hlavných cieľov OSN, pričom organizácia sa tomuto poslaniu venuje už od svojho založenia. Rovnako vtedy ako aj dnes je kľúčom k úspechu politická vôľa členských štátov. Sú to predovšetkým štáty, ktoré sú  povinné ľudské práva chrániť a predchádzať ich porušovaniu na národnej úrovni a ozvať sa, ak ostatné štáty pri napĺňaní svojich záväzkov zlyhávajú. Nie je to vždy jednoduché a za posledných 20 rokov sme boli svedkami genocídy a mnohých ďalších rozsiahlych desivých porušení medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva. Zlepšovanie spôsobu, akým OSN predchádza a reaguje na blížiace sa katastrofy, je leitmotívom novej iniciatívy, dôležitého ľudskoprávneho akčného plánu. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby systém OSN a všetci jeho zamestnanci uznali ústredné postavenie ľudských práv v rámci spoločných úloh OSN a predovšetkým posilniť našu reakciu na rozšírené prípady porušení a zabraňovať vzniku takýchto situácií, najmä dôrazom na včasné varovanie a opatrenia.                   

V tento Medzinárodný deň ľudských práv vyzývam štáty, aby splnili svoje sľuby z Viedenskej konferencie. Znova opakujem záväzok Sekretariátu, fondov a programov OSN k ostražitosti a odvahe zoči-voči porušovaniu ľudských práv. V neposlednom rade vzdávam hold aj jednému z najväčších symbolov našich čias: Nelsonovi Mandelovi, ktorého úmrtie ponorilo svet do smútku, avšak ktorého celoživotná oddanosť ľudskej dôstojnosti, rovnosti, spravodlivosti a súcitu zostanú navždy inšpiráciou, kým budeme pokračovať v budovaní sveta všetkých ľudských práv pre všetkých.

* *** *