Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/493
2013. december 10.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára Ban Ki-Mun:

Üzenete az Emberi Jogok Napján

2013. december 10.

BÉCS, december 10. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az Emberi Jogok Napján emlékezünk arra a történelmi pillanatra, amikor a Közgyűlés elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Szintén 20 éve, hogy egy merész lépést tettünk annak érdekében, hogy a jogok mindenki számára elérhetőek legyenek: elfogadásra került a Bécsi Deklaráció és Programterv (Vienna Declaration and Programme of Action) az Emberi Jogokról szóló Világkonferencián. A több mint 800 nem-kormányzati szervezet, nemzeti intézmény, testület és akadémia, valamint a tagállamok elfogadtak egy továbbmutató elképzelést és létrehozták az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatalát (OHCHR), valóra váltva így a nemzetközi közösség egyik hosszú ideje dédelgetett álmát.

Az OHCHR két évtizedes fennállása során 5 elkötelezett főbiztos vezette az Egyesült Nemzeteket az emberi jogok globálissá tételében. Számos normával és mechanizmussal, az OHCHR védelmezi az áldozatokat, nyomást gyakorol az államokra, hogy teljesítsék vállalt kötelezettségeiket, támogatja az emberi jogi szakértőket és testületeket, valamint - 61 országban való jelenlétével - segíti az államokat az emberi jogi kapacitásuk növelésében.

Az Egyesült Nemzetek egyik fő célja az emberi jogok fejlesztése, amely célt a szervezet a megalakulása óta követ. Ahogyan régen úgy most is, a siker kulcsa a tagállamok politikai akarata. Elsősorban az államok kötelesek védelmezni az emberi jogokat, nemzeti szinten megelőzni ezek megsértését, és fellépni az ellen, ha más államok nem tartják be vállalásukat. Ez nem mindig egyszerű, mivel az elmúlt 20 évben láttunk népirtást és a nemzetközi emberi jogok és humanitárius jog számos más szörnyű és nagymértékű megsértését.

Annak fejlesztése, hogy az ENSZ-rendszer megelőzze és reagáljon a közeledő katasztrófákra egy új kezdeményezés, az Előre a Jogokért Cselekvési Terv központi elemeként jelenik meg. A Terv célja, hogy az ENSZ-rendszer és a teljes állomány felismerje az emberi jogok központi helyét a szervezet kollektív felelősségében. Mindezek felett keresi a válaszadás erősítését a széleskörű visszaélésekre és ezen helyzetek megelőzésére azzal, hogy elsődlegesen a jogalapú korai előrejelzési rendszerre és cselekvésre helyezi a hangsúlyt.

Az Emberi Jogok Napján, felhívom az államokat, hogy tartsák be a Bécsi Konferencián tett ígéreteiket. Megismétlem az ENSZ-titkárság elkötelezettségét az alapok, a megelőzésre szolgáló programok és az emberi jogsértésekkel szembeni bátorság mellett. Végül, tisztelettel adózom korunk egyik legnagyobb emberi jogi szimbóluma, Nelson Mandela előtt, akinek távozása az egész világot szomorúsággal árasztotta el, akinek az egész életét végig kísérő elkötelezettsége az emberi méltóság, egyenlőség, igazság és könyörület mellett örök inspiráció marad egy olyan világ építésében, amelyben az emberi jogok mindenkit megilletnek.

* *** *