Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/504
7. marec 2014

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk

8. marec 2014

DUNAJ, 8. marec (Informacijska služba Združenih narodov) - Na letošnji mednarodni dan žensk izpostavljam pomen doseganja enakopravnosti žensk in deklet. To ni pomembno le zaradi zagotavljanja pravičnosti in temeljnih človekovih pravic, ampak tudi za napredek na številnih drugih področjih, ki so od tega odvisna.

Države z večjo stopnjo enakopravnosti spolov dosegajo hitrejšo gospodarsko rast. Podjetja z več ženskami na vodstvenih položajih poslujejo bolj uspešno. Mirovni sporazumi, ki vključujejo ženske, so bolj trajni. Parlamenti, v katerih je več žensk, sprejmejo več zakonov na ključnih socialnih področjih, kot je zdravje, izobraževanje, preprečevanje diskriminacije in socialne podpore otrokom.

Vse našteto govori zase: enakopravnost žensk pomeni napredek za vse.

To preprosto dejstvo mora biti v ospredju, ko si prizadevamo za pospeševanje napredka pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Rok za njihovo uresničitev je naslednje leto. Hkrati moramo tudi temu primerno oblikovati agendo za obdobje po letu 2015.

Dosegli smo pomemben napredek pri zagotavljanju dostopa deklic do osnovne izobrazbe in zastopanosti žensk v politiki. Kljub temu je napredek preveč počasen in neenakomeren.

Punčka, ki se rodi v današnjih časih, se bo še vedno soočala z neenakostjo in diskriminacijo, ne glede na to, kje živi njena mama. Vsi skupaj smo odgovorni, da zagotovimo njeno pravico do življenja brez nasilja, s katerim se sooča vsaka tretja ženska po svetu; da prejme enako plačilo za enako vrsto dela; da se ne sooča z diskriminacijo, ki ji preprečuje sodelovanje v gospodarstvu; da enakopravno soodloča o zadevah, ki vplivajo na njeno življenje; in da samostojno odloča, če in kdaj bo imela otroke ter koliko jih bo imela.

Vsem dekletom in ženskam na svetu sporočam: uresničitev človekovih pravic in enakopravnosti niso sanje, ampak gre za dolžnost vlad, Organizacije združenih narodov in vsakega posameznika.

Hkrati imam tudi sporočilo za vse moje kolege moške in dečke: odigrajte svojo vlogo. Vsi bomo imeli korist od tega, če bodo ženske in dekleta - vaše matere, sestre, prijateljice in sodelavke - lahko dosegle svoj ​​dejanski potencial.

S skupnimi močmi si prizadevajmo za pravice žensk, njihovo opolnomočenje in enakopravnost med spoloma. S tem si hkrati prizadevamo za odpravo revščine in spodbujamo trajnostni razvoj. Enakopravnost žensk pomeni napredek za vse!

* *** *