Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/504
7.marec 2014

Generálny tajomník OSN:

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

8.marec 2014

VIEDEŇ, 8.marec (Informačná služba OSN) - Tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripomíname dôležitosť dosiahnutia rovnosti pre ženy a deti nielen preto, že je to otázka spravodlivosti a základných ľudských práv, ale aj preto, že od nej závisí pokrok v mnohých ďalších oblastiach.    

Krajiny s väčšou rodovou rovnosťou majú lepší ekonomický rast. Spoločnosti, v ktorých je viac žien na vedúcich pozíciách, lepšie fungujú. Mierové dohody, ktoré zahŕňajú aj ženy, sú trvalejšie. Parlamenty s väčším počtom žien schvaľujú viac legislatívnych opatrení o kľúčových sociálnych otázkach ako napríklad zdravie, vzdelanie, antidiskriminácia a podpora detí.      

Dôkaz je jasný: rovnosť pre ženy znamená pokrok pre všetkých.

Túto jednoduchú pravdu si musíme pamätať, keď budeme pracovať na urýchľovaní pokroku smerom k Miléniovým rozvojovým cieľom a príprave agendy na obdobie po roku 2015.

V dostupnosti základného vzdelania pre dievčatá a politickej reprezentácie žien nastal dôležitý pokrok. Je však stále príliš pomalý a nerovnomerný. 

Napríklad dievčatko, ktoré sa narodí  dnes, bude musieť stále čeliť nerovnosti a diskriminácii, bez ohľadu na to, kde žije jeho matka. Máme spoločnú povinnosť zabezpečiť jej právo na život bez násilia, ktoré v priemere postihuje jednu z troch žien na celom svete; aby zarábala rovnako za rovnakú prácu; nebola obmedzovaná diskrimináciou, ktorá jej zabráni zúčastňovať sa na ekonomike; aby mala rovnaké právo rozhodovať o tom, čo ovplyvňuje jej život; aby sa mohla rozhodnúť, či, kedy a koľko bude mať detí.      

Mám odkaz pre každé dievča, ktoré sa dnes narodilo a pre každú ženu a dievča na tejto planéte: Napĺňanie ľudských práv a rovnosti nie je sen, ale povinnosť vlád, OSN a každej ľudskej bytosti.  

A mám aj odkaz pre mužov a chlapcov: robte svoju časť úlohy. Všetci z nás majú úžitok z toho, keď ženy a deti - vaše matky, sestry, priateľky a kolegyne - môžu naplniť svoj potenciál.  

Pracujme spoločne pre práva žien, posilnenie ich postavenia a rodovej rovnosti a zároveň sa snažme odstrániť chudobu a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Rovnosť pre ženy je pokrokom pre všetkých!

* *** *