Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/504
2014. március 7.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, Ban Ki-Mun:

Üzenete a Nemzetközi Nőnapon

2014.március 8.

BÉCS, március 8. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az idei nemzetközi nőnapon figyelmünket a nők és lányok egyenlőségének elérésére irányítjuk, nem csak azért, mert így igazságos és ez alapvető emberi jog, hanem azért is mert számos területen csak így érhető el fejlődés.

Azokban az országokban, ahol nagyobb a nemek közötti egyenlőség, ott a gazdasági növekedési mutatók is jobbak. Azok a vállalatok, ahol több női vezető van, jobban teljesítenek. Azok a békemegállapodások, amelyekben nők is részt vesznek, tartósabbak. Azokban a parlamentekben, amelyeknek több női tagja van, több törvényt fogadnak el olyan társadalmilag fontos területeken, mint az egészségügy, az oktatás, a diszkrimináció elleni fellépés és a gyermekek támogatása.

A bizonyítékok egyértelműek: a nők egyenlősége haladást jelent mindannyiunk számára.

Ezt az egyszerű igazságot kell szem előtt tartani munkánk során, hogy felgyorsítsuk a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését a jövő évi határidő előtt és a 2015 utáni évekre szóló agenda kialakítása során.

Fontos eredményeket sikerült elérni a lányok általános iskolai oktatáshoz való hozzáférése és a nők politikai képviselete terén. Mégis a fejlődés lassú és egyenlőtlen.

Egy ma születő lánygyermek még mindig egyenlőtlenséggel és diszkriminációval találja szembe magát bárhol is él édesanyja. Közös kötelességünk, hogy mentesen élhessen az erőszaktól, amely világszerte minden három nőből egyet érint; azonos fizetést kapjon azonos munkáért; ne legyen diszkrimináció áldozata, amely megakadályozza, hogy részt vegyen a gazdaságban; azonos szava legyen azokban a döntésekben, amelyek az ő életét érintik; és dönthessen arról, hogy vállal-e és ha igen, mikor és hány gyermeket.

Van egy üzenetem minden ma születő lánygyermeknek és minden nőnek és lánynak a világon: az egyenlőség megvalósítása nem álom, hanem a kormányok, az Egyesült Nemzetek és minden emberi lény kötelessége.

Van egy üzenetem férfitársaim és a fiúk számára is: vegyétek ki a részeteket. Mindannyiunk javára válik, hogy a nők és lányok - édesanyáitok, lánytestvéreitek, barátaitok és kollégáitok - kiteljesedhetnek.

Dolgozzunk közösen a nők jogaiért, felemelkedésükért és a nemek közötti egyenlőségért, miközben a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődés elősegítésére törekszünk. A nők egyenlősége haladást jelent mindannyiunk számára!

* *** *