Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/568
22. oktober 2014

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob dnevu Združenih narodov

24. oktober 2014

DUNAJ, 24. oktober (Informacijska služba Združenih narodov) - V sedanjih časih številnih kriz so Združeni narodi potrebni bolj kot kadar koli prej. Revščina, bolezni, terorizem, diskriminacija in podnebne spremembe terjajo visok davek. Na milijone ljudi še vedno trpi zaradi obžalovanja vrednega izkoriščanja v obliki prisilnega dela, trgovine z ljudmi, spolnega suženjstva in nevarnih delovnih razmer v tovarnah, rudnikih in na poljih. Svetovno gospodarstvo še vedno ne ponuja enakih pogojev poslovanja.

Ustanovitev Združenih narodov je bila slovesna obljuba ljudem po svetu, da se bodo napadi na človekovo dostojanstvo končali in da bodo Združeni narodi svet popeljali v boljšo prihodnost. Doživeli smo boleče neuspehe, pred nami pa je še veliko dela, da bo vizija Ustanovne listine uresničena. Vendar pa nas lahko naši dosežki opogumljajo.

Naši razvojni cilji tisočletja so spodbudili do sedaj najbolj uspešno akcijo proti revščini. Mednarodne pogodbe Združenih narodov, ki obravnavajo neenakost, mučenje in rasizem, so zaščitile ljudi, drugi sporazumi pa so zaščitili okolje. Mirovne sile Združenih narodov ločujejo akterje v sporu, naši mediatorji te spore rešujejo, humanitarni delavci pa dostavljajo nujno potrebno pomoč.

V tem odločilnem trenutku se ponovno zavežimo k opolnomočenju marginaliziranih in ranljivih. Ob dnevu Združenih narodov pozivam vlade in posameznike, da se združijo s skupnim ciljem delovati v skupno dobro.

* *** *