Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/568
22.október 2014

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz ku dňu OSN

24.október 2014

VIEDEŇ, 24.október (Informačná služba OSN) - V súčasnom období viacnásobných kríz sú Spojené národy potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Chudoba, choroby, terorizmus, diskriminácia a klimatické zmeny si vyžadujú ťažké obete. Milióny ľudí stále trpia poľutovaniahodným vykorisťovaním kvôli nútenej práci, obchodovaniu s ľudskými bytosťami, sexuálnemu otroctvu alebo nedostatočne bezpečným podmienkam v továrňach, na poliach a baniach. Globálna ekonomika naďalej zostáva miestom s nerovnakými podmienkami pre všetkých.

Založenie Organizácie Spojených národov bolo slávnostným a oficiálnym záväzkom voči ľuďom na celom svete, že takéto útoky na ľudskú dôstojnosť sa skončia a vývoj povedie k lepšej budúcnosti. Na tejto ceste sme sa však stretli s mnohými strastiplnými neúspechmi a pred nami je ešte mnoho práce, aby sme zrealizovali predstavu opísanú v Charte. Avšak to, čo sme doteraz dosiahli, nám môže dodať odvahu.  

 Miléniové rozvojové ciele OSN inšpirovali najúspešnejšiu kampaň proti chudobe v histórii. Dohovory OSN zaoberajúcej sa nerovnosťou, týraním a rasizmom poskytli ľuďom ochranu, zatiaľ čo ďalšie dohody ochránili životné prostredie. Mierové sily OSN oddelili od seba nepriateľské sily, naši mediátori urovnali spory a naši humanitárni pracovníci pomáhali a zachraňovali životy.     

V týchto ťažkých časoch chceme opätovne potvrdiť náš záväzok posilniť postavenie zraniteľných a do ústrania zatlačených skupín. V tento Deň OSN vyzývam všetky vlády a jednotlivcov, aby spolu pracovali za spoločnú vec pre spoločné dobro.   

* *** *